Kasvupaikka

Peruna menestyy parhaiten lämpimällä ja valoisalla kasvupaikalla, jossa ei seiso vettä. Peruna ei kärsi helposti maan liiallisesta happamuudesta, vaan viihtyy hyvin pH-alueella 5,5-6. Perunaruven torjumiseksi liian emäksiseen puutarhamaan voidaan lisätä kalkitsematonta Biolan Perusturvetta. Lannoittamaton turve sitoo maasta ravinteita, joten lannoitustasoa on nostettava tavanomaisesta. Biolan Luonnonlannoitetta Perunalle ja Juureksille annostellaan 1 litra/100 litraa turvetta. Jo valmiiksi peruslannoitettu Biolan Multa Rodoille ja Havuille soveltuu myös erinomaisesti perunamaan pH:n laskuun. Sitä sekoitetaan noin 5 cm kerros maahan syys- tai kevätmuokkauksen yhteydessä.

Kun käytetään luonnonlannoitteita perunamaan lannoituksessa, ne toimivat samalla maanparannusaineina lisäämällä maan humusvaroja. Jäykälle savimaalle ja laihalle hiekka- tai hietamaalle voidaan käyttää lisäksi kasvuturvetta parantamaan maan rakennetta ja lisäämään multavuutta. Jos maan pH:ta ei haluta laskea, käytetään maanparannukseen luonnonmukaisesti lannoitettua ja kalkittua Biolan Kasvuturvetta. Kevätmuokkauksen yhteydessä maanparannusturvetta voidaan levittää 100-150 litraa 10 neliömetrille. Puutarha- ja talousjätteestä tehty komposti lisää kasvuturpeen tavoin maan humusvaroja ja parantaa mururakennetta. Perunamaalle voi käyttää kompostia 50-200 litraa 10 neliömetrille.

Lannoitus

Oikealla lannoituksella voi vaikuttaa paljon sekä perunasadon määrään että laatuun. Liian runsas helppoliukoinen typpilannoitus sekä kaliumin yliannostus heikentävät perunan laatua. Perunoista tulee vetisiä, tuleentuminen viivästyy ja perunat ovat alttiimpia monille taudeille. Runsaasta fosforilannoituksesta peruna sen sijaan hyötyy: mukulat tulevat kiinteämmiksi, tuleentuminen nopeutuu ja säilyvyys paranee. Luonnonlannoitteissa valtaosa typestä on sitoutunut eloperäiseen ainekseen hidasliukoiseen muotoon.

Eloperäiseen ainekseen sitoutuneet ravinteet tulevat kasvien käyttöön maan pieneliötoiminnan seurauksena. Peruna ottaa ravinteita keväästä syyskesään ja se pystyykin käyttämään tehokkaasti luonnonlannoitteiden ravinteita. Biolan Luonnonlannoite Perunalle ja Juureksille on kehitetty hyvälaatuisen ruokaperunan tuottamiseen. Lannoitetta annetaan 2,5 litraa 10 neliömetrille. Levitys tehdään hajakylvönä ennen perunan istutusvakojen vetämistä tai suoraan istutusvakoon.


Istutus

Perunan siementä tarvitaan mukuloiden koosta riippuen 2,5-5 kg 10 neliömetrille. Perunat voidaan esi-idättää ennen istutusta, jolloin saadaan aikaisempi ja runsaampi sato. Perunat idätetään 8-15 °C lämpötilassa, valoisassa paikassa ja mielellään laakeissa astioissa. Idätys voidaan aloittaa 2-4 viikkoa ennen istutusta.

Peruna istutetaan vasta, kun maan lämpötila on vähintään + 8 °C. Suotuisat istutusolosuhteet ovat yleensä touko-kesäkuun taitteessa. Jos peruna istutetaan liian kylmään ja märkään maahan, kasvuunlähtö hidastuu ja tautiriski kasvaa. Perunat istutetaan 25-30 cm välein vähintään 60 cm rivivälillä ja 8-10 cm syvyyteen – penkin paksuutta lisätään kesäisillä multauksilla.

Hoitotyöt

Perunapenkki on mullattava lopulliseen muotoonsa ennen perunakasvuston sulkeutumista. Kunnollinen multaus estää perunoiden vihertymistä ja suojelee mukuloita perunarutolta. Jos alkukesä on kuiva, perunamaata kannattaa kastella muutama kerta kunnolla, jolloin varmistetaan suurempi mukulasato, torjutaan perunarupea ja estetään mukuloiden halkeaminen.


Sadonkorjuu ja varastointi

Perunan kuori tulee paremmin noston yhteydessä tapahtuvaa käsittelyä kestäväksi, kun perunan naatit niitetään pari viikkoa ennen nostoa. Perunaa nostettaessa sään tulisi olla kuiva ja lämpötilan vähintään 10 °C. Kotitarvepalstalta perunannosto käy kätevimmin kaksipiikkisellä, pitkävartisella perunakuokalla. Noston yhteydessä lajitellaan erikseen mahdolliset tautiset ja vioittuneet perunat, etteivät ne saastuttaisi varastossa muita mukuloita. Perunoiden annetaan kuivua 1-2 viikkoa valolta suojatussa paikassa, 12-15 °C lämpötilassa. Tänä aikana korjuuvioitukset paranevat, perunan kuori vahvistuu ja useimpien varastotautien eteneminen pysähtyy.

Perunat säilytetään valolta suojattuna 4-5 °C lämpötilassa. Viileämmässä perunat imeltyvät ja lämpimämmässä ne alkavat itää. Valoon joutuneissa mukuloissa syntyy solaniini -nimistä alkaloidia, joka saa ne vihertymään. Vihertyneitä mukuloita ei pitäisi syödä, sillä solaniini on myrkyllistä eikä hajoa edes keitettäessä. Varaston ilmankosteuden tulisi olla 90-98 %. Jos perunoita säilytetään kylmiössä, saattaa kylmiön ilmankosteus olla liian alhainen. Tällöin perunat voidaan peittää lannoittamattomalla Biolan Perusturpeella.

Kasvinsuojelu

Kotitarveviljelyssä perunaa pystyy tuottamaan ilman kemiallisia kasvinsuojeluaineita. Tärkein tekijä kasvintuhoojien ehkäisemiseksi on käyttää tervettä siemenperunaa ja oikeita lajikkeita. Viljelyyn kannattaa valita lajike joka on kestävä niitä tauteja vastaan, joita on aikaisempina vuosina esiintynyt omalla tai lähinaapurin perunamaalla. Riittävä viljelykierto varmistaa, että maahan ei pääse pesiytymään maalevintäisiä tauteja. Perunaa saisi viljellä samalla paikalla korkeintaan kerran kolmessa vuodessa.

Tämä artikkeli on tuotettu yhteistyössä Biolan Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:

www.biolan.fi >
Biolan tuotetuki >