Kiinteistön jätevesijärjestelmän uusiminen – etene näin

Piha

Näin kannattaa edetä, kun suunnittelet uutta jätevesijärjestelmää tai vanhan laajentamista tai tehostamista.

Jaa sosiaalisessa mediassa
 1. Selvitä kunnasta, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.
 2. Tutki mahdollisuutta yhteiseen viemäröintiin alueella tai naapurien kanssa.
 3. Jos päädyt kiinteistökohtaiseen ratkaisuun, hanki pätevä suunnittelija laatimaan jätevesijärjestelmästä suunnitelma.
 4. Suunnittelija tekee suunnitelman kiinteistöllesi sopivasta jätevesijärjestelmästä
 5. Varmista, että
  – suunnittelija on selvittänyt kunnasta jätevesijärjestelmälle asetetut 
     vaatimukset
  – suunnitelmassa on perustellusti selvitetty, että esitetty ratkaisu täyttää
     vaatimukset
  – suunnitelmassa on esitetty jätevesijärjestelmän käytön ja huollon
     toimet, joita olet myös valmis noudattamaan.
 6. Hae järjestelmän tehostamiselle tai uuden rakentamiselle lupaa kunnan rakennusvalvonnasta ja laita hakemuksen liitteeksi suunnitelma ja muut tarvittavat asiakirjat.
 7. Kunta käsittelee luvan.
 8. Vertaile järjestelmän osien ja tarvikkeiden hintoja, pyydä tarjouksia sekä tee hankinnat. Hankintoja ei kannata tehdä eikä urakoitsijaa kilpailuttaa ennen kuin luvat ovat kunnossa.
 9. Pyydä tarjouksia rakennusurakoitsijoilta, valitse urakoitsija ja tee tilaus.
 10. Huolehdi rakentamisen valvonnasta. Kirjaa rakennustyön työmaapäiväkirjaan rakentamisen vaiheet, maanäytteiden tulokset ja käytetyt materiaalit. Ota valokuvia työn eri vaiheista. Tietojen tallennus on tarpeellista, koska niillä on myöhempää käyttöä omistajien vaihtuessa tai jos järjestelmän toiminnassa on ongelmia.
 11. Jos rakentamista ei voida toteuttaa suunnitelman mukaan, sovi muutoksista suunnittelijan kanssa. Huolehdi, että muutoksista tehdään tarkepiirustukset.
 12. Huolehdi, että ennen käyttöönottoa jätevesijärjestelmästä on käyttö- ja huolto-ohje. Huolehdi järjestelmän ohjeen mukaisesta hoidosta ja huollosta. Alan palveluja voi kysyä myös laitetoimittajilta, koulutetuilta LVI-liikkeiltä sekä kiinteistöalan valvonta- ja huoltoyrityksiltä.

Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että jätevesijärjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan asetuksen mukaisesti sekä sitä käytetään ja huolletaan niin, että toiminta täyttää puhdistusvaatimukset.

Mistä lisätietoa?

1. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen arvioi onko jätevesijärjestelmän suunnittelija pätevä ja täyttääkö suunniteltu järjestelmä asetuksen vaatimukset.

Tämä taho hyväksyy jätevesijärjestelmän suunnitelman rakennusluvan yhteydessä ja varmistaa rakennuskohteen käyttöönoton yhteydessä, että järjestelmä on rakennettu suunnitelman mukaan ja että rakennuksen omistajalla on järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

2. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että järjestelmä toimii asetuksen mukaisesti ja että sitä käytetään ja huolletaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Tämä taho puuttuu myös asetuksen velvoitteiden laiminlyönteihin.

3. Verkkopalvelut


Lähde: Valtion ympäristöhallinto, Suomen ympäristökeskus, www.ymparisto.fi

Julkaisuun liitetyt avainsanat:

haja-asutusalue jäteveden käsittely


Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: