Piirros Arttu Laakkonen

 

1. Selvitä kunnasta, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.

2. Tutki mahdollisuutta yhteiseen viemäröintiin alueella tai naapurien kanssa.

3. Jos päädyt kiinteistökohtaiseen ratkaisuun, hanki pätevä suunnittelija laatimaan jätevesijärjestelmästä suunnitelma.

4. Suunnittelija tekee suunnitelman kiinteistöllesi sopivasta jätevesijärjestelmästä.

5. Varmista, että

 • suunnittelija on selvittänyt kunnasta jätevesijärjestelmälle asetetut vaatimukset,
 • suunnitelmassa on perustellusti selvitetty, että esitetty ratkaisu täyttää vaatimukset,
 • suunnitelmassa on esitetty jätevesijärjestelmän käytön ja huollon toimet, joita olet myös valmis noudattamaan.

6.  Hae järjestelmän tehostamiselle tai uuden rakentamiselle lupaa kunnan    
rakennusvalvonnasta
ja laita hakemuksen liitteeksi suunnitelma ja muut tarvittavat asiakirjat.

7. Kunta käsittelee luvan.

8. Vertaile järjestelmän osien ja tarvikkeiden hintoja, pyydä tarjouksia sekä tee hankinnat. Hankintoja ei kannata tehdä eikä urakoitsijaa kilpailuttaa ennen kuin luvat ovat kunnossa.

9. Pyydä tarjouksia rakennusurakoitsijoilta, valitse urakoitsija ja tee tilaus.

10. Huolehdi rakentamisen valvonnasta. Kirjaa rakennustyön työmaapäiväkirjaan rakentamisen vaiheet, maanäytteiden tulokset ja käytetyt materiaalit. Ota valokuvia työn eri vaiheista. Tietojen tallennus on tarpeellista, koska niillä on myöhempää käyttöä omistajien vaihtuessa tai jos järjestelmän toiminnassa on ongelmia.

11. Jos rakentamista ei voida toteuttaa suunnitelman mukaan, sovi muutoksista suunnittelijan kanssa. Huolehdi, että muutoksista tehdään tarkepiirustukset.

12. Huolehdi, että ennen käyttöönottoa jätevesijärjestelmästä on käyttö- ja huolto-ohje. Huolehdi järjestelmän ohjeen mukaisesta hoidosta ja huollosta. Alan palveluja voi kysyä myös laitetoimittajilta, koulutetuilta LVI-liikkeiltä sekä kiinteistöalan valvonta- ja huoltoyrityksiltä.


Piirros Arttu Laakkonen

Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että jätevesijärjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan asetuksen mukaisesti

Omistaja vastaa myös siitä, että jätevesijärjestelmää käytetään ja huolletaan niin, että toiminta täyttää puhdistusvaatimukset. Tietoa jätevesijärjestelmän suunnittelemiseen ja rakentamiseen saat muun muassa

1. Kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta

 • Arvioi onko jätevesijärjestelmän suunnittelija pätevä ja täyttääkö suunniteltu järjestelmä asetuksen vaatimukset.
 • Hyväksyy jätevesijärjestelmän suunnitelman rakennusluvan yhteydessä.
 • Varmistaa rakennuskohteen käyttöönoton yhteydessä, että järjestelmä on rakennettu suunnitelman mukaan ja että rakennuksen omistajalla on järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

2. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta

 • Valvoo, että järjestelmä toimii asetuksen mukaisesti ja että sitä käytetään ja huolletaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.
 • Puuttuu asetuksen velvoitteiden laiminlyönteihin.

3. Verkkopalveluista

Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta saat tietoa mm. seuraavista asioista:

 • SYKEn puhdistamosivusto – tietoa jätevesien käsittelylaitteista ja -menetelmistä
 • Lomakemalli jätevesijärjestelmästä, käyttö- ja huolto-ohje sekä päiväkirja
 • Puhdistamolaitteiden ja -rakenteiden valmistajia ja maahantuojia
 • LainsäädäntÖ
 • Kirjallisuutta hajajätevesiasioist
 • Hyvä jätevesien käsittely -esite

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton verkkopalvelusta saa yleistietoa sekä mm. mallisuunnitelmia (esimerkkejä jätevesijärjestelmien suunnitelmista):

 • Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto

Myös kunnilla ja eri seutukuntien jätevesihankkeilla on omia verkkosivuja aiheesta. Kunnalla voi olla oma versionsa jätevesijärjestelmän selvitys -lomakkeesta.

Hajajätevesien käsittelyä koskeva lainmuutos hyväksyttiin eduskunnassa helmikuussa 2011. Hyväksytyllä lailla kohtuullistetaan hajajätevesien käsittelyn vaatimustasoa siten, että vaatimukset asettuvat yleisesti sellaiselle tasolle, että ne ovat kohtuullisella investoinnilla ja toimivalla tekniikalla moitteettomasti täytettävissä. Lainmuutos ja uusi asetus voivat tulla voimaan 15.3.2011. Sivujen uudistamista jatketaan tämän jälkeen.