Kauniskukkaisia köynnösruusuja voi ihailla Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa, missä köynnösruusuistutus tulee vuosi vuodelta komeammaksi.

Köynnösruusujen suuret vaatimukset johtuvat yksinkertaisesti siitä, että niin vanhat kuin uudetkin lajikkeet ovat Suomessa arkoja. Ne on jalostettu ja valittu oloissa, joissa kesä on pitkä ja lämmin ja talvi lyhyt ja leuto. Näyttääkin siltä, että ainoa keino saada viljelyyn täkäläiseen vuosirytmiin sopeutuneita köynnösruusuja on jalostaa ne itse. Tästä on hyvänä esimerkkinä kotimainen, kestävä ja viljelyvaatimuksiltaan kohtuullinen ’Pohjantähti’-ruusu. Ja ehkäpä myös kanadalaisissa lajikkeissa on meil le sopivia, kunhan niitä vain kokeillaan meillä nykyistä laajemmin.

Lisäksi köynnösruusuihin pätee sama ikävä totuus kuin moniin muihinkin ruusuihin: niitä ei ole koskaan järjestelmällisesti ja laajasti kokeiltu kasvattaa eri puolilla Suomea. Nyt käytettävissä olevat tiedot ja kokemukset köynnösruusujen menestymisestä ovat hajanaisia ja usein ristiriitaisia. Selkeitä viljelyvyöhykesuosituksia on jokseenkin mahdoton antaa.

Köynnösruusujen väitetään menestyvän vain Etelä-Suomessa, jos sielläkään. Tämä lienee yleisesti ottaen totta, mutta väite vaatii kriittistä tarkastelua. Etelän vähälumisuus ja edestakaisin sulava ja jäätyvä maa koituvat usein sellaisten lajikkeiden kohtaloksi, jotka saattaisivat pärjätä mainiosti hieman pohjoisempana paksun lumen ja tasaisesti etenevän talven alueella. Lajikkeiden kestävyydessä sinänsä on epäilemättä suuria eroja, joita ei kuitenkaan koskaan saada selville, ellei ruusuja uskalleta kokeilla myös muualla kuin vain maan eteläosissa. Lisäksi eri köynnösruusuryhmät tunnetaan meillä kovin puutteellisesti ja näin monet ehkä hyvätkin mahdollisuudet jäävät käyttämättä.

Artikkelin sisältö on ote kirjasta Suomalainen ruusukirja (© Pentti Alanko, Peter Joy, Pirkko Kahila, Satu Tegel ja Kustannusosakeyhtiö Tammi 2009, ISBN 978-951-31-4793-8). Artikkeli on tuotettu yhteistyössä Kustannusosakeyhtiö Tammen kanssa.

Lisätietoja: www.tammi.fi