Maatiaisperennat eivät ehkä kukinnaltaan ole yhtä komeita kuin saman lajin uusimmat lajikkeet, mutta ne ovat huomattavasti helppohoitoisempia. Maatiainen ry. on tehnyt huomattavan kulttuuriteon pelastamalla vanhoja perennakantoja, sillä yhdistyksen jäsenet ovat keränneet niitten siemeniä yhdistyksen siemenvaihtoon, ja sitä kautta ne ovat levinneet kautta maan. Myös eräät taimitarhat ovat ottaneet lisäykseen vanhoja perennakantoja. Tässä yhteydessä on vanha perennalajisto tullut selvitettyä perusteellisesti, mutta silti näyttää yhä olevan mahdollista löytää ”uusia” vanhoja perennoja.

Vanhat perennakannat ovat jaettavissa kolmeen ryhmään

  1. Ensimmäiseen kuuluvat ne lajit ja kannat (vanhat lajikkeet, joilta lajikenimet ovat unohtuneet), joita on melko yleisesti kautta maan. Sellaisia ovat mm. rusko- ja sahramililja, tarha- ja kirjoukonhattu, rohtosuopayrtti, kelta- ja rusopäivänlilja ja vanhat lehtoakileijalajikkeet.
  2. Toiseen ryhmään kuuluvat eräät paikallisesti yleiset kasvit, joita ei tavata läheskään kautta maan.
  3. Kolmas ryhmä ovat ne, joita on löydetty meiltä puutarhakasveina hyvin harvoin, ehkä vain yhden ainoan kerran.

Vanhoja perennakantoja uhkaa sekaantuminen uusiin, sillä vanhojen kasvien kysynnän lisääntyessä samannimisiä kasveja on tuotu ulkomailta, jolloin ei ole kuitenkaan kysymys meillä vanhasta perennasta, vaan jostain aivan muusta kasvista (vaikka nimi olisikin sama!). Tätä on usein niin alan harrastajan kuin ammattiviljelijänkin vaikeata ymmärtää. Vanhoja kasvikantoja haluttaessa on aina kysyttävä, mistä kasvi on peräisin, tai kasvit on hankittava taimitarhasta, jonka taimiluettelossa on merkintä kasvin alkuperästä. On siis muistettava, että vaikka kasveja myytäisiinkin mummun tai isoäidin kasveina, eivät ne silti ole varmasti vanhoja kasveja! On huomattava, että vaikka taimen nimilappuun olisi merkitty viljelymaaksi Suomi, siemenet tai emotaimet on silti hiljattain voitu hankkia ulkomailta.

Artikkelin sisältö on ote kirjasta Perennat (© Pentti Alanko ja Kustannusosakeyhtiö Tammi, ISBN 978-951-31-3827-1). Artikkeli on tuotettu yhteistyössä Kustannusosakeyhtiö Tammen kanssa.

Lisätietoja: www.tammi.fi