Nurmikon perustaminen

Hyvävoimainen nurmikko kestää kulutusta. Tuleva nurmikenttä salaojitetaan ja pohjamaa muotoillaan niin, ettei siinä ole vettä kerääviä painanteita. Ennen kylvöä maa kalkitaan ja lannoitetaan. Kalkki parantaa maan rakennetta ja vapauttaa ravinteita nurmiheinien käyttöön. Peruskalkitukseen käytetään nopeavaikutteista Puutarhakalkkia maan happamuudesta riippuen 40-100 kg/100 m². Sopiva peruslannoitus on 20-40 litraa Nurmikkolannoitetta 100 m²:lle. Kalkitus- ja lannoitustarpeen voi selvittää teettämällä maasta viljavuustutkimuksen ennen nurmikon perustamista. Kun uuden nurmikon kasvualustana käytetään esim. Multaa Nurmikolle, erillistä peruslannoitusta tai kalkitusta ei tarvita.

Nurmikon pinta tasoitetaan, haravoidaan ja jyrätään ennen kylvämistä. Paras kylvöaika on toukokuussa ja kesäkuun alussa, jolloin maassa on vielä luontaista kosteutta. Nurmikon voi kylvää myös syksyllä, elokuusta syyskuun puoliväliin asti, jolloin nurmiheinät ehtivät taimettua ennen pakkasia. Siemenet kylvetään ristikkäisistä suunnista nurmikentän yli. Siemeniä varataan noin 2-3 kg/100 m². Kylvön jälkeen siemenet peitetään kevyesti haravoimalla ja kylvös jyrätään.

Talvivaurioiden paikkaus

Paras aika nurmikon paikkaukseen on keväällä. Paikattavista kohdista rikotaan maan pinta ja päälle levitetään 1-2 cm kerros kasvualustaa. Mullan pinta tasataan haravalla. Siemenet kylvetään ja haravoidaan kevyesti pintamultaan. Multa tiivistetään ja kylvöstä kastellaan kunnes siemenet ovat itäneet.

Nurmikon lannoitus

Nurmikko lannoitetaan pitkävaikutteisella Nurmikkolannoitteella. Lannoitustarve riippuu nurmikon käyttötarkoituksesta ja leikkaustiheydestä. Jos nurmikkoa leikataan säännöllisesti ja leikkuujäte on lyhyttä, se voidaan jättää nurmikolle. Leikkuujätteestä palautuu ravinteita hajotustoiminnan seurauksena uudelleen nurmiheinien käyttöön. Tällöin riittää kertalannoitus pitkävaikutteisella Nurmikkolannoitteella. Nurmikkolannoitta käytetään keväällä uuden kasvun alkaessa 2,5 litraa/10 m². Jos leikkuujäte kerätään nurmikolta pois, annetaan kesällä tarpeen mukaan lisälannoituksena 0,5-1 litraa Nurmikkolannoitetta/10 m². Koska Nurmikkolannoite sisältää kalkkia, erillistä ylläpitokalkitusta ei tarvita. Lannoitettu, vahvassa kasvussa oleva nurmikko pystyy kilpailemaan paremmin mm. sammalta vastaan.

Sammaloituneen nurmikon virkistäminen

Sammal ei pysty kilpailemaan terveen ja voimakaskasvuisen nurmikon kanssa. Usein nurmikon sammaloitumiseen on syynä maan liika tiivistyminen, jolloin juuret eivät saa riittävästi happea. Tiivistyneen nurmikon kasvua voidaan elvyttää katteella. Kivennäismaille, kuten savi- ja hiekkapohjaisille nurmikoille, soveltuu parhaiten katteeksi valmis erikoisseos Multa Nurmikolle.

Humusrikkaalla maapohjalla voidaan käyttää lannoitettua hiekkakatetta: Sekoita 100 litraan hiekkaa 2 litraa Nurmikkolannoitetta. Katetta levitetään noin 1 cm:n kerros lyhyeksi leikatulle nurmikolle. Katteen alla maan pieneliötoiminta vilkastuu, mistä seuraa maan rakenteen ja ilmanvaihdon paraneminen sekä juuriston voimistuminen. Nurmikkolannoitteessa on mukana helppoliukoista kalkkia, joka neutraloi maan happamuutta. Maan pH-tason nostamiseen käytetään nopeavaikutteista Puutarhakalkkia: ylläpitokalkitukseen riittää 10-30 kg/100 m². Nurmiheinät viihtyvät hyvin kalkitussa maassa, kun taas useimmat sammalet viihtyvät happamassa maassa.

Nurmikon leikkaaminen

Nurmikko on leikattava säännöllisesti. Normaali leikkauskorkeus on noin 4-5 cm. Suositeltavinta olisi leikata kerralla 1/3 nurmiheinän kokonaiskorkeudesta. Jos nurmi on kasvanut tavallista pidemmäksi, sitä ei pidä kerralla leikata vakiokorkeuteen. Toukokuussa, leikkauskauden alussa, nurmikko leikataan kerran viikossa ja parhaan kasvun aikaan jopa useammin. Kuivina kausina on syytä nostaa leikkauskorkeutta ja pidentää leikkausvälejä, koska nurmiheinien juuret ja varsinkin juurenniska ovat arkoja liialliselle kuumuudelle. Syksyllä nurmikko jätetään talvehtimaan noin 5 cm korkuisena.


Nurmikon perustaminen

Hyvävoimainen nurmikko kestää kulutusta. Tuleva nurmikenttä salaojitetaan ja pohjamaa muotoillaan niin, ettei siinä ole vettä kerääviä painanteita. Ennen kylvöä maa kalkitaan ja lannoitetaan. Kalkki parantaa maan rakennetta ja vapauttaa ravinteita nurmiheinien käyttöön. Peruskalkitukseen käytetään nopeavaikutteista Puutarhakalkkia maan happamuudesta riippuen 40-100 kg/100 m². Sopiva peruslannoitus on 20-40 litraa Nurmikkolannoitetta 100 m²:lle. Kalkitus- ja lannoitustarpeen voi selvittää teettämällä maasta viljavuustutkimuksen ennen nurmikon perustamista. Kun uuden nurmikon kasvualustana käytetään esim. Multaa Nurmikolle, erillistä peruslannoitusta tai kalkitusta ei tarvita.

Nurmikon pinta tasoitetaan, haravoidaan ja jyrätään ennen kylvämistä. Paras kylvöaika on toukokuussa ja kesäkuun alussa, jolloin maassa on vielä luontaista kosteutta. Nurmikon voi kylvää myös syksyllä, elokuusta syyskuun puoliväliin asti, jolloin nurmiheinät ehtivät taimettua ennen pakkasia. Siemenet kylvetään ristikkäisistä suunnista nurmikentän yli. Siemeniä varataan noin 2-3 kg/100 m². Kylvön jälkeen siemenet peitetään kevyesti haravoimalla ja kylvös jyrätään.

Talvivaurioiden paikkaus

Paras aika nurmikon paikkaukseen on keväällä. Paikattavista kohdista rikotaan maan pinta ja päälle levitetään 1-2 cm kerros kasvualustaa. Mullan pinta tasataan haravalla. Siemenet kylvetään ja haravoidaan kevyesti pintamultaan. Multa tiivistetään ja kylvöstä kastellaan kunnes siemenet ovat itäneet.

Nurmikon lannoitus

Nurmikko lannoitetaan pitkävaikutteisella Nurmikkolannoitteella. Lannoitustarve riippuu nurmikon käyttötarkoituksesta ja leikkaustiheydestä. Jos nurmikkoa leikataan säännöllisesti ja leikkuujäte on lyhyttä, se voidaan jättää nurmikolle. Leikkuujätteestä palautuu ravinteita hajotustoiminnan seurauksena uudelleen nurmiheinien käyttöön. Tällöin riittää kertalannoitus pitkävaikutteisella Nurmikkolannoitteella. Nurmikkolannoitta käytetään keväällä uuden kasvun alkaessa 2,5 litraa/10 m². Jos leikkuujäte kerätään nurmikolta pois, annetaan kesällä tarpeen mukaan lisälannoituksena 0,5-1 litraa Nurmikkolannoitetta/10 m². Koska Nurmikkolannoite sisältää kalkkia, erillistä ylläpitokalkitusta ei tarvita. Lannoitettu, vahvassa kasvussa oleva nurmikko pystyy kilpailemaan paremmin mm. sammalta vastaan.

Sammaloituneen nurmikon virkistäminen

Sammal ei pysty kilpailemaan terveen ja voimakaskasvuisen nurmikon kanssa. Usein nurmikon sammaloitumiseen on syynä maan liika tiivistyminen, jolloin juuret eivät saa riittävästi happea. Tiivistyneen nurmikon kasvua voidaan elvyttää katteella. Kivennäismaille, kuten savi- ja hiekkapohjaisille nurmikoille, soveltuu parhaiten katteeksi valmis erikoisseos Multa Nurmikolle.

Humusrikkaalla maapohjalla voidaan käyttää lannoitettua hiekkakatetta: Sekoita 100 litraan hiekkaa 2 litraa Nurmikkolannoitetta. Katetta levitetään noin 1 cm:n kerros lyhyeksi leikatulle nurmikolle. Katteen alla maan pieneliötoiminta vilkastuu, mistä seuraa maan rakenteen ja ilmanvaihdon paraneminen sekä juuriston voimistuminen. Nurmikkolannoitteessa on mukana helppoliukoista kalkkia, joka neutraloi maan happamuutta. Maan pH-tason nostamiseen käytetään nopeavaikutteista Puutarhakalkkia: ylläpitokalkitukseen riittää 10-30 kg/100 m². Nurmiheinät viihtyvät hyvin kalkitussa maassa, kun taas useimmat sammalet viihtyvät happamassa maassa.

Nurmikon leikkaaminen

Nurmikko on leikattava säännöllisesti. Normaali leikkauskorkeus on noin 4-5 cm. Suositeltavinta olisi leikata kerralla 1/3 nurmiheinän kokonaiskorkeudesta. Jos nurmi on kasvanut tavallista pidemmäksi, sitä ei pidä kerralla leikata vakiokorkeuteen. Toukokuussa, leikkauskauden alussa, nurmikko leikataan kerran viikossa ja parhaan kasvun aikaan jopa useammin. Kuivina kausina on syytä nostaa leikkauskorkeutta ja pidentää leikkausvälejä, koska nurmiheinien juuret ja varsinkin juurenniska ovat arkoja liialliselle kuumuudelle. Syksyllä nurmikko jätetään talvehtimaan noin 5 cm korkuisena.

Tämä artikkeli on tuotettu yhteistyössä Biolan Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:
www.biolan.fi >
Biolan tuotetuki >