1. Pihakiveyksen asentamisen tärkein työvaihe on perustaminen.

Kiveyksen alle tulevien sora- ja hiekkakerrosten paksuus riippuu maalajista ja kiveyksen käyttötarkoituksesta. Routavahinkoja voi välttää noudattamalla Rakennusteollisuuden antamia ohjeita maakerrosten paksuudesta (katso piirroksia). Ohjeet perustuvat VTT:n tutkimukseen.

2. Merkitse kiveyksen paikka maastoon.

Ota huomioon, että pohjatyöt tehdään varsinaista kiveystä laajemmalle alueelle. Työskentelyn helpottamiseksi ja reunakivien liikkumisen estämiseksi työskentelyalueen on oltava vähintään 20 senttiä valmista kiveystä leveämpi.

3. Tarkista mahdollisten sähkökaapelien ja putkistojen sijainti,

ennen kuin ryhdyt kaivutöihin. Kaiva routiva maa-aines pois ja tee pohjaan tarvittavat kallistukset sadevesien valumista varten. Kallistukseksi riittää normaalisti kaksi senttiä metriä kohden.

4. Alimmaiseksi kannattaa asentaa suodatinkangas,

joka parantaa kantavuutta ja estää täytemaata ja alkuperäistä maa-ainesta sekoittumasta. Salaojitus pienentää routimisriskiä. Käytä karkeaa salaojasoraa. Tavallisessa murskesorassa on joukossa hienoa ainesta, joka tukkii salaojaputket.

5. Salaojasoran päälle tulee hiekkakerros,

jonka paksuus riippuu muun muassa talon sijainnista. Pohjois-Suomessa tarvitaan enemmän hiekkaa kuin Etelä-Suomessa.

6. Hiekan päälle tulee 20 sentin murskesorakerros.

Maa-ainekset tiivistetään kerroksittain täryttämällä.

7. Kivet ladotaan

kolmesenttisen asennushiekkakerroksen (raekoko 0-8 mm) päälle. Asennushiekaksi sopii myös kivituhka. Asennushiekkakerrosta ei enää tärytetä, vaan se tasataan laudalla. Reuna-alueiden vahvistamiseen voi käyttää kuivabetonia.

8. Kivien latominen

aloitetaan yleensä rakennuksen seinästä tai muusta kiinteästä rakenteesta ulospäin. Asenna valmiin päällysteen päältä – vältä liikkumista asennushiekan päällä. Pidä saumat suorassa linjalankojen avulla.

9. Kun ladonta on valmis,

saumaa kivien raot harjaamalla niihin hienoa, puhdasta ja seulottua hiekkaa. Kuiva hiekka valuu saumoihin hyvin. Saumaus kannattaa uusia vielä kerran sateen tai kastelun jälkeen.

Tee kunnolla kiveyksen pohjatyöt 


Tee kivetyksen pohjatyöt huolella.


Hiekkakerroksen on oltava riittävän paksu.

Valmistajien yhteystiedot löydät Suomen parhaat -hausta >