Pihan rakentaminen aloitetaan maan pinnan muotoilusta ja piharakenteiden, kiveysten sekä puupatioiden, muurien ja erilaisten oleskelukatosten rakentamisella. Jos piha on iso ja kivettäviä alueita tulee useampia, on piha mahdollista tehdä osissa valmiiksi asti. Samalla on kuitenkin mietittävä, miten pihalla on tilaa työkoneelle kun sitä tarvitaan myöhemmin toteutettavissa raskaissa kivitöissä.

Perustyöt. Kun pihan kivettävän alueen lopullinen korkeusasema on selvitetty, kaivetaan kiveykselle ’pohjat’ eli perustus. Kivettävän alueen muoto merkitään maastoon ja kiveyksen alueelta poistetaan kaikki eloperäinen kasvi- ja maa-aines. Routimattoman ja siistin pihakiveyksen saa aikaan ainoastaan perustamalla sen hyvin huolella tiivistetyn kiviaineksen päälle. Perustuksen tulee ulottua myös kiveyksen reunojen yli noin 20 senttiä.

20−30 senttiä syvän kaivannon pohjalle levitetään suodatinkangas. Se vahvistaa pohjarakennetta ja pitää pohjamaan ja perustuksessa käytettävän murskeen erillään. Suodatinkankaan päälle tuodaan mursketta, raekooltaan 0−32 milliä. Murske tasataan ja tiivistetään vedellä ja tärylevyllä. Mursketta tarvitaan noin 25 sentin paksuudelta riippuen pohjamaan routivuudesta. Laske murskeen korkeusasema näin: valmiin kiveyksen pinnan taso miinus käytettävän kiven paksuus + 5 cm.

Pohjamaahan ja murskepohjan pintaan on muotoiltava kaatoa. Kivettävällä alueella kaadon tulee olla vähintään yksi prosentti eli yksi sentti metriä kohden. Silloin ladottava kivipinta tulee myös kaltevaksi ja sadevedet valuvat tahdottuun suuntaan pois kiveykseltä. Sadevedet voi johtaa pieniltä kiveysalueilta istutusten alustaan tai nurmikolle. Laajoille kiveyksille ja paikkoihin, joissa ei ole mahdollista ohjata sadevesiä maastoon, asennetaan sadevesikaivo tai sadevesikouru. Vesien johtaminen pihalla on suunniteltava aina tapauskohtaisesti.

Mukulakiveys toimii lumitilana ja on koristeellinen sisäänkäynnin edustalla käytävän reunassa.
Mukulakiveys toimii lumitilana ja on koristeellinen sisäänkäynnin edustalla käytävän reunassa.


Reunatuet.
Kiveyksen reunaan asennettavat reunakivet tukevat aluetta, mutta yhtä hyvin pienen pihakiveyksen reunaan voidaan latoa yhdensuuntainen kivirivi ja kiinnittää se maakostealla betonilla alustaansa. Liian massiivisia ja korkeita reunakiviä tulisi välttää pienillä pihoilla. Ne tekevät kivetystä alueesta karsinoidun ja raskaan näköisen.

Suositeltavia reunakiviä yksityispihoille ovat kapeat 8−10 cm leveät upotettavat reunakivet ja keveimmät 130 senttiä leveät liimattavat reunakivet. Reunakivet on myös syytä kiinnittää tasatun ja tiivistetyn murskepatjan päälle maakostealla betonilla. Eli sementtijauhoa sekoitetaan kivituhkaan 1/5 seos suhteessa, seos sekoitetaan hyvin ja levitetään ’kakuksi’ reunakiven alustaan, johon kivet painetaan. Maan kosteus ja kiveyksen kasteluvesi jähmettävät seoksen kovaksi ja tukevaksi alustaksi.

Kivien ladonta. Tiivistetyn murskekerroksen päälle levitetään vielä asetteluhiekka 5 sentin paksuudelta. Siihen soveltuu raekooltaan 0−6 millin hieno hiekka. Asetteluhiekka tasataan laudalla ja tiivistetään tärylevyllä ja vedellä. Sen päälle ladotaan kivet tiiviisti rinnakkain. Kivimiehen työkaluja ovat vatupassi ja kumivasara. Niiden avulla kivet saadaan suoraan ja reunakivet napautetaan kohdilleen maakosteaan betoniin.

Kaarevissa kohdissa joudutaan usein kiviä leikkaamaan timanttileikkurilla. Työvaihe vaatii tarkkuutta ja taitoa. Luonnonkivien samoin kuin liuske- ja mukulakivien sekä lohkopintaisen graniitin asettelu on sekin taitolaji, ne kun eivät ole mittatarkkoja. Halutun ladonnan aikaansaamiseksi kiviä joudutaan usein sovittamaan toisiinsa ja etsimään sopivimmat yhteen liitettävät kivet.

Ladontamalleja on yhtä paljon kuin on kivivalikoimaakin. Vaativissa viuhka- ja kaariladonnoissa kannatta kysyä hyvät ohjeet kivien toimittajalta ja varmistaa, että kaikki tarvittavat kivet ovat kivitoimituksessa mukana.

Valkoisen laatoituksen reunat on huoliteltu valkoisilla sauvakivillä.
Valkoisen laatoituksen reunat on huoliteltu valkoisilla sauvakivillä.


Saumaus.
Viimeiseksi ladottujen kivien päälle levitetään ns. fillerihiekka eli saumaushiekka. Se harjataan kivien väleihin, jonka jälkeen kiveys kastellaan. Vesi ohjaa ja tiivistää hiekan tiukasti ladottujen kivien väleihin.

Muotoon leikattujen luonnonkivien ja mittatarkkojen betonikivien väliin ei useinkaan jätetä saumoja. Niistä tehdään tiivis yhtenäinen kivipinta ja muutaman millin saumat täytetään fillerihiekalla.

Lohkotut liuskekivet taas ladotaan noin yhden sentin etäisyydelle tosistaan ja saumat täytetään useimmiten kivituhkalla. Myös lohkopintaisista graniittikivistä tehtyyn ladontaan jää aina rakoja. Niidenkin välit voi täyttää kivituhkalla tai ne voidaan saumata betonilla tai joustavalla Rombox-saumausmassalla. Silloin työn on oltava ripeää ja tekijän taitava. Kivet sovitetaan ensin lopullisesti paikoilleen ennen saumausta, sillä kerran betonisaumattua kiveystä on vaikea korjata. 

Kiveykset toteutti Sipoon Viherrys Oy
Kiveysten suunnittelu Tmi Maija Pelkonen Puutarhasuunnittelu 

Lue lisää pihakivistä: www.suomela.fi/pihakiveys.

Lisää pihakiveyskuvia seuraavalla sivulla.

Isot soraan upotetut luonnonkivet ja mullalle tukevasti asetellut kivet löytyivät tontilta.
Isot soraan upotetut luonnonkivet ja mullalle tukevasti asetellut kivet löytyivät tontilta. 

Matalan muurin edustalle on ladottu sauvakivirivi tulevan nurmikon leikkauksen helpottamiseksi.
Matalan muurin edustalle on ladottu sauvakivirivi tulevan nurmikon leikkauksen helpottamiseksi. Kansikivi huolittelee muurin yläosan. 

Kadunpuolen kiveykset on tehty mustalla Torikivellä. Käytävän reuna on huoliteltu pitkittäissuuntaisesti ladotuilla kivillä.
Kadunpuolen kiveykset on tehty mustalla Torikivellä. Käytävän reuna on huoliteltu pitkittäissuuntaisesti ladotuilla kivillä. 

Pihan kulkureitit ja kiveykset ovat valmiit ja multaukset on tehty. Piha odottaa istutettavia kasveja.
Pihan kulkureitit ja kiveykset ovat valmiit ja multaukset on tehty. Piha odottaa istutettavia kasveja. 

Isot liuskekivet on ladottu käytäväksi, jolla yhdistetään etupiha oleskelu pihaan. Liuskekivet on ladottu mustan soran tasoon ja ne myötäilevät graniittinupukivistä reunaa.
Isot liuskekivet on ladottu käytäväksi, jolla yhdistetään etupiha oleskelu pihaan. Liuskekivet on ladottu mustan soran tasoon ja ne myötäilevät graniittinupukivistä reunaa.