Loivasti kaartuvat nurmikentän reunat ja istutusalueet vetävät puoleensa niin katsetta kuin kulkijaakin. Luonnonkivet, liuskekivet ja puu taipuvat kaareviin muotoihin, orgaanisen puutarhan peruselementteihin.

Luontoa jäljittelevät muodot pääsevät ehkä parhaiten oikeuksiinsa suurilla tonteilla ja paikoissa, jossa luonto muutenkin hallitsee. Tontin suurikokoiset kalliot tai luonnon vesiaiheet inspiroivat luonnonmukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Joskus vähäisilläkin toimenpiteillä on suuri merkitys puutarhan muodolle ja alueiden jäsentämiselle. Polunomainen kulkuväylä rajaa selkeästi puutarhan osia, tai metsää myötäilevä istutusvyöhyke liittää hoidetun ja luonnonvaraisen piha-alueen luontevasti toisiinsa.

Suomalaiselle pihalle on aina ollut ominaista luontoyhteys. Vaikka puutarhaa rakennetaan voimakkaasti, luonnon ehtojen annetaan usein määritellä sen muotoa. Parhaimmillaan vaikutelma on kuin maisemaa olisi vain täydennetty puutarhakasvein. Luonnonmuotoja myötäilevien pengerrysten rakentaminen, vesiaiheiden muovaaminen tai kulkuväylien sijoittaminen ovat ehkä vaatineet paljonkin suunnittelua ja työtä, vaikka valmiin puutarhan hillitty vähäeleisyys ei sitä paljastakaan.

Ei vain luonnon muovaamaa

Peltotontille on mahdollista suunnitella ja rakentaa omanlaisensa pienoismaisema. Tontin koosta riippuen sinne voi aikanaan kohota sankkaa puustoa tai erikorkuisia tasoja ja kukkuloita maastoa muovailemalla.

Tyhjäksi jätetty tila on puutarhassa yhtä merkitsevä kuin istutettu alue. Kun haet puutarhallesi muotoa, tärkeintä on eri alueiden välinen tasapaino ja niiden yhteenkuuluvuus. Haasteena on löytää ne muodot ja elementit, joiden avulla kokonaisuus parhaiten toteuttaa pintojen, rakenteiden ja kasvillisuuden vaihtelevaa yhteispeliä.

Piharatkaisuja pohtiessasi voit hakea ideoita kirjallisuuden lisäksi taimistojen mallipuutarhoista ja perennapuistojen istutuksista. Kaupunkipuistojen perennaryhmätkin tarjoavat elämyksiä, joita voit ehkä soveltaa. Myös hautausmaiden uurnalehdoissa on usein pienipiirteisiä kasviryhmiä, jotka sopivat malleiksi tilankäytöstä ja kasvivalinnoista.

Luonnonmuotoja tukevia kasveja

Korkeat jättiperennat

Idänröyhytatar (Aconogonon), töyhtöangervo (Aruncus), hirvenjuuri (Inula), auringontähti (Telekia)

Juurivesoilla levittäytyvät pensaat

Vuohenkuusamat (Diervilla), vatukat (Rubus), pihlaja-angervo (Sorbaria), pajuangervot (Spiraea)

Heinät Lauhat (Deschampsia), helvet (Phalaris), höyhenheinät (Stipa), siniheinät (Molinia)

Suurilehtiset perennat Liuskavaleangervo (Rodgersia), nauhukset (Ligularia), voimakkaasti leviävä ruttojuuri (Petasites)

Maanpeittäjät Kurjenpolvet (Geranium), imikät (Pulmonaria), poimulehdet (Alchemilla)

Metsäpuutarhan kasvit Saniaiset, sammalet, luonnonperennat.

Huolettoman ja hämyisän puutarhan kaaviokuva

Hämyisää ja huoletonta

Kenelle? Isot, peittävät kasvipinnat, puupinnoitteet ja yhtenäinen nurmikenttä pitävät huolen siitä, että pihan omistajalla jää aikaa myös riippukeinussa lököttelyyn. Luonnonmuotoja hyödyntävä puutarha sulkee asukkaan sisäänsä intiimiin ja hämyisään tilaan.

Suunnitelman tavoite? Luoda mahdollisimman kolmiulotteinen vaikutelma. Tasamaatontilla sen saa aikaan asteittain nouseva kasviseinämä, jossa taimet on istutettu lomittain. Kookas tontti mahdollistaa erikorkuisten kasvien vyöhykkeet. Puutarhan vapaissa muodoissa on myös geometrisia piirteitä, jotka yhdistävät nelikulmaisen talon ja puutarhan tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Pehmeästi kaartuvissa viivoissa on jäntevyyttä.

Tehosta vaikutusta: Mieti muotoja myös materiaaleja valitessasi. Isot nelikulmaiset kivet ohjaavat suoraviivaisiin muotoihin, kun taas kaarevia muotoja saa esimerkiksi nurmisaumaisilla kiveyksillä.

Mallipuutarhan suunnitelma maisema-arkkitehti Ria Ruokonen.

Tämän artikkelin sisältö on tuotettu yhteistyössä Kotipuutarha-lehden ja Puutarhaliiton kanssa. Artikkelin Copyright Kotipuutarha-lehti.