Pohjavedellä on vesihuollossa suuri merkitys. Pohjavettä käyttää Suomessa noin 3,5 miljoonaa asukasta, ja pohjaveden ja tekopohjaveden käyttö yleistyy tulevaisuudessa.
TEKSTI CLAS VON BELL JA MARTTI TALA
 
KAIVO.indd Pohjavesi on laadukkaampaa ja paremmin suojassa likaantumiselta kuin pintavesi. Pohjaveden likaantumisvaara on suurin hiekka- ja soramailla, jotka läpäisevät hyvin sekä vettä että lika-aineita.
 
Pohjaveden suojelu on tärkeää, sillä pohjaveden laatua uhkaavat monet toiminnot: teiden suolaus, kemikaaleja käyttävät tehtaat ja laitokset varastoineen, korjaamot, huoltoasemat, öljysäiliöt, asfaltti- ja öljysora-asemat, kaatopaikat, viemärit, pesulat, turkistarhat, sikalat, navetat, tuorerehusäiliöt, puunkyllästämöt, hiekan ja soranotto, maankaivu ja ojitukset, öljyjen ja myrkyllisten aineiden kuljetukset ja tilapäinen varastointi, jätevesien imeytys maahan sekä lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö maa- ja metsätaloudessa.