Piharemontti ja puut – lue ohjeet ja pidä puut elossa

Piha
Piharemontti altistaa vaurioille erityisesti koivua ja kuusta. Täysikasvuinen koivu häiriintyy herkästi, joten jo nurmikonkin perustaminen voi tappaa sen. Nuoret puut jaksavat korjata haavapintoja vanhoja paremmin.

Piharemontti edellyttää kaivantoa puun juurella

Koivu on herkkä kolhuille

Koivu on erityisen herkkä kolhuille. Talon lähellä kasvavat iäkkäät puut kaadetaan peruskorjauksen yhteydessä.

 • Juurien katkominen on aina riski puulle, sillä se lisää lahovaurioiden riskiä. Erityisen alttiita vaurioille ovat koivu ja kuusi. Täysikasvuinen koivu häiriintyy herkästi, joten jo nurmikonkin perustaminen voi tappaa sen.
 • Nuoret puut jaksavat korjata haavapintoja vanhoja paremmin.
 • Puun kunnon arvioinnissa taustatiedot, kuten laatoituksien perustaminen, kaapeli- ja viemärityöt sekä raskaiden työkoneiden käyttö, ovat tärkeitä.
 • Rakennusten ikä vaikuttaa puuston kuntoon. Miltei poikkeuksetta uuden talon kookkaat pihapuut ovat kärsineet rakentamisesta.
 • Talon peruskunnostuksen yhteydessä kaivettavat salaojat ja sokkeliremontti vaurioittavat vanhoja puita usein niin pahasti, että ne joudutaan kaatamaan.
 • Vanhan puun juurelle on kaivamisen asemasta parempi perustaa kohopenkki.
 • Siisti kaivutyön jälkeen repaleiset haavapinnat ja seuraa puuta.

Täytemaata pihalle – maanpinnan nousussa vaanii vaaroja

riippapihlaja

Riippapihlaja on istutettu liian syvään. Kaarevaa juurenniskaa ei erota lainkaan, joten pintamaata on syytä kuoria pois muutamia senttejä.

 • Nosta maanpintaa puiden juuristoalueella vain, jos se on aivan välttämätöntä.
 • Täytemaan sieto riippuu puulajista. Arimpia ovat kuusi sekä koivu, joka kärsii jo 20 sentin multakerroksesta.
 • Täytemaa altistaa juuriston hapen puutteelle ja lahovioille.
 • Puun tyven jättämisestä paljaaksi esimerkiksi kaivonrenkaan avulla on apua.

Huom! Raskaat työkoneet tiivistävät maata ja vaikeuttavat juuriston toimintaa.

Näin arvioit pihapuun kuntoa

Harsuuntuminen

Kaada! Tyypillistä harsuuntumista eli harvenemista. Heikko elinvoima näkyy latvustosta.

 • Lehtien värin, koon ja runsauden perusteella voit arvioida puun elinvoimaa.
 • Latvuksen harventuminen eli harsuuntuminen on merkki puun heikosta kunnosta.
 • Huomioi arvioinnissa, että puulajeilla on erilaiset latvukset.
  • Latvuksesta kehittyy pienikokoinen, kun tilaa on vähän.
  • Kuolevat latvuksen osat, kuivat oksat ja oksankärjet kertovat, että jotakin on vialla.
Pihapuut kuntoon

Puunhoitaja auttaa, kun puun kunto epäilyttää. Lähtökohtana on
puun säästäminen. Vanhoja hyväkuntoisia puita ei kannata kaataa
iän perusteella eikä huonokuntoisia, nuoria puita ole syytä säästää.

 

Artikkeli on tuotettu yhteistyössä Kotipuutarha-lehden kanssa. www.kotipuutarha.fi

MAINOS
MAINOS LOPPUU