Pohjalaistalo etsii kunnostajaa Kuortaneella

Talo

– Nisulan tilan päärakennus on alkuperäistä vastaavassa kunnossa, sitä on remontoitu vain vähän. Kohde on suojelumerkitty, joten ostajan on peruskorjattava asuinrakennus rakennusjärjestyksen ja hyväksyttävien piirustusten mukaisesti. Säilyäkseen talo tarvitsee konservointitoimenpiteitä, Kuortaneen elinkeinojohtaja Jyri Saranpää toteaa.

Nisulan päärakennus edustaa 1800-luvun lopun kaksifooninkista kuortanelaista asuinrakentamista. Pituudeltaan rakennus on melko lyhyt, mutta ylöspäin hieman levenevä runko antaa talolle ryhdikkään ja jykevän ilmeen. Rakennuksen pohjoispäädyssä on talonpoikaiskulttuurisäätiön kunniakilpi.

Konservaattori Taina Hautamäki Vaasan yliopiston POVER Pohjalaistaloverkoston joukkovoima -hankkeesta suosittelee, että Nisulan talon tuleva ostaja ottaa kuntoarvion tekemiseen ja koko kunnostushankkeeseen mukaan vanhoihin pohjalaistaloihin perehtyneen alan ammattilaisen.

– Pohjalaistaloverkostossa on vanhojen pohjalaistalojen korjaussuunnitelmiin perehtyneitä arkkitehteja, jotka voivat tehdä piirustukset kunnostussuunnitelmalle. Edelleen verkostosta löytyy eri alojen ammattilaisia itse talon kunnostustyössä tarvittaviin eri vaiheisiin mukaan, Hautamäki kertoo.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Pohjalaistaloverkostosta löytyy myös pohjalaistalojen uudisrakentamisen suunnittelijoita ja hirsirakentamisen ammattilaisia.

img_0356_2 img_0292

Toiseksi vanhin tila

Nisulan talon on perustanut vuonna 1614 Niisius Yrjönpoika. Käräjäpöytäkirjojen perusteella hän oli Hallisen isäntänä toimineen Yrjö Knuutinpojan poika. Nisula on Seppälän jälkeen toiseksi vanhin tila Länsirannalla. Taneli Eeliksenpoika rakensi nykyisen Nisulan vanhan päärakennuksen vuonna 1886.

Lutti on rakennettu vuonna 1900. Sementtitiilinen navetta- ja tallirakennus sekä siihen porttikäytävällä yhdistetty hirsirakenteinen liiveri on rakennettu 1950-luvulla. Navettarakennuksen etuosassa on sauna, navettakeittiö ja maitohuone. Navetan takana on piirurakenteinen kookas heinälato, joka on sittemmin sortunut.

img_0295 img_0310_2

Arvokasta kulttuurimaisemaa vaalien

Arvokasta Länsirannan kulttuurimaisemaa halutaan vaalia, joten Nisulan alueen rakentajilla on velvoite säilyttää näkymät alkuperäisessä muodossaan. Siksi alueelle on laadittu erilliset rakentamistapaohjeet. Rakentamistapaohjeet on laadittu täydentämään ja täsmentämään yleiskaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksiä uuden rakentamisen sovittamiseksi kulttuuriympäristöön ja -maisemaan.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Tavoitteena on säilyttää maisemakuvan luonne ohjaamalla rakentamista siten, että rakentaminen täydentää luontevasti Nisulan taloryhmän kylämäistä kokonaisuutta. Laadukkaasti toteutettuna täydennysrakentaminen paitsi sopeutuu maisemaan, niin myös rikastuttaa sitä, Kuortaneen rakennustarkastaja Marjukka Latva-Laturi sanoo.

img_0321 img_0312

Latva-Laturin mukaan rakennusten suunnittelussa tulisi käyttää kulttuuriympäristöjen täydennysrakentamiseen perehtynyttä ammattitaitoista suunnittelijaa, joka kykenee sovittamaan rakennuttajan tarpeet ja toiveet kulttuurimaiseman asettamiin vaatimuksiin.

Kaksifooninkisen pohjalaistalon lisäksi Nisulan alueelta on myynnissä tarjousten perusteella myös kaksi 1980-luvulla rakennettua omakotitaloa sekä kolme järvenrantatonttia. Tarjoukset kohteista tulee jättää lokakuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus hyväksyy tai hylkää saadut tarjoukset määräalakohtaisesti. Lisätietoa kohteista ja tarjouksen jättämisestä löytyy osoitteesta kuortaneelle.fi.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Latva-Laturi kehottaa kaikkia Nisulan alueesta ja kaksifooninkisesta kiinnostuneita tulemaan sunnuntaina 9. lokakuuta klo 12–15 järjestettävään esittelytilaisuuteen Länsirannalla. Pohjalaistalossa on silloin paikalla myös perinnerakentamisen ja pohjalaistalojen asiantuntijoita.

Lisätietoja:

Kuortaneen kunta

www.kuortaneelle.fi/tontit&tilat

Kuvat: Annika Pollari, Viestintätoimisto Tenho

MAINOS
MAINOS LOPPUU