Yli puolet barometriin vastanneista kertoo, ettei ympäristövaikutuksia ja energiansäästökysymyksiä huomioitu putkiremonttimenetelmän valinnassa. Energiakatselmus oli tehty vain vajaassa viidenneksessä kiinteistöistä. Barometrin mukaan energiakysymykset otti esille useimmiten isännöitsijä, harvemmin taloyhtiön hallitus, suunnittelija tai konsultti.

Huoneistokohtaiset vedenkulutusmittarit lisättiin vajaassa 30 prosentissa ja uusittiin noin 20 prosentissa remonttikohteista. Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä kummastelee, ettei joka toisessa remontissa tehty kumpaakaan. – Ihme, ettei mittareita lisätä automaattisesti putkiremonttien yhteydessä. On tehty useita selvityksiä, joiden mukaan vedenkulutusmittareiden lisääminen vähentää veden kulutusta. Energiansäästön luulisi kannustavan.

Kannustusta energiatehokkuuden parantamiseen tulee jatkossakin valtiolta, kun suhdanneluonteisia korjausavustusta myönnetään vuonna 2010 energiatehokkaisiin korjauksiin.

Suhdanneavustus nopeuttanut remontteja

Suhdanneluonteinen korjausavustus kiihdytti putkiremonttien aikatauluja noin joka toisessa hankkeessa. Aikataulujen kiristyminen on vastaajien mukaan hankaloittanut laadukasta hankkeen valmistelua. Lähes puolet vastaajista pitää tätä merkittävänä tai erittäin merkittävänä ongelmana.

On mahdotonta sanoa yksioikoisesti hintaa putkiremontille. Barometrin mukaan hinnat vaihtelevat alle 100 eurosta yli 900 euroon neliöltä. – Remontit ovat laajuudeltaan erilaisia, minkä vuoksi hintoja on hankala vertailla. Hinta riippuu siitä, mitä tehdään ja miten: uusitaanko esimerkiksi kylpyhuonekalusteet ja ilmanvaihto vai korjataanko vain käyttövesiputket, Heikkilä muistuttaa.

Hintakehityksen osalta isännöitsijöiden ajatukset ovat vuodessa kääntyneet päälaelleen: hintojen nousua ennakoi nyt yli puolet vastaajista, kun osuus oli vuosi sitten alle kymmenes. Keskimäärin vastaajat ennakoivat noin neljän prosentin hintojen nousua seuraavan vuoden aikana.

– Vuosi sitten laman vaikutuksista odotettiin voimakkaampia. Vastaajat varmaan uskoivat, että tekijöiden ylitarjonta laskee hintoja. Kysyntää on kuitenkin riittänyt ja tekijöistä on ollut jopa pulaa. Nyt hintojen odotetaan pysyttelevän ennallaan tai hieman nousevan, Heikkilä sanoo.

Faktat barometrista

Isännöintiliiton putkiremonttibarometriin 2010 vastasi 284 isännöitsijää ympäri maata. Barometrin toteutti Promenade Research Oy. Isännöintiliitto on tutkinut putkiremontteja vuodesta 2006. Nykymuotoisena putkiremonttibarometri toteutettu nyt toisen kerran.

Tutkimuksessa olivat mukana Isännöintiliiton lisäksi LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry sekä Suomen keskeiset putkiremontteja toteuttavat yritykset: Are Oy, Cupori Group Oy, Emator Oy, EW-Liner Oy, NCC Rakennus Oy, NRG Nordic Renovation Group Oy, Picote Oy, Pipeliner Systems Oy, Poxytec Oy, Prolinesystems Relining Oy, Putki-10 Oy, PutkiReformi Oy ja Uponor Suomi Oy.