MAINOS | Kruunuaita

Puuaita on vihreä ostos

Piha
Kruunuaita tuottaa puuaitaa kotimaisesta puusta keskimäärin 10 000 juoksumetriä vuodessa. Tänä vuonna yritys lahjoittaa puuntaimia kehitysmaihin tuotettujen aitametrien mukaan.
2.4.2024

Kruunuaita Oy on toimintansa ajan pyrkinyt tekemään tuotannossaan ekologisia valintoja. Tänä vuonna yritys haluaa laajentaa hyvän tekemistä luonnon lisäksi myös ihmisiin lahjoittamalla puuntaimia kehitysmaihin tuotettujen aitametrien mukaan.

Kruunuaita tuottaa puuaitaa kotimaisesta puusta keskimäärin 10 000 juoksumetriä vuodessa. Kotimaisen puun käyttäminen on Kruunuaidalle luonnollinen valinta, sillä se tuotetaan lähellä, kuljetuspäästöt sekä -kustannukset pysyvät kohtuullisina ja se tuo työpaikkoja Suomeen. Suomen pinta-alasta on 78 % metsätalousmaata. Metsäteollisuus onkin yksi tärkeimmistä teollisuuden aloista Suomen kansantalouden kannalta. Suomalaisen puun käyttäminen on vastuullista, koska puita istutetaan ja metsiä hoidetaan Suomessa jatkuvasti ja järjestelmällisesti.

Kruunaita käyttää kotimaista puuta – kaikille puu ei ole itsestäänselvyys

Näin hyvin asiat eivät ole kuitenkaan kaikkialla maailmassa. Metsien väärinkäytöstä ja ilmaston lämpenemisen aiheuttamista sään ääri-ilmiöistä johtuen metsät vähenevät erityisesti kehitysmaissa. Puita kuitenkin tarvitaan mm. polttoaineeksi, rakennusmateriaaliksi, eroosion estämiseksi, tulvien hillitsemiseksi ja myös ilmakehän kasvihuonekaasujen sitomiseksi. Jos käytettyjä tai tuhoutuneita puita ei korvata, maa autioituu ja muuttuu käyttökelvottomaksi.

Metsien hupeneminen vaikuttaa luonnon lisäksi myös mm. maataloustuotantoon ja ihmisten hyvinvointiin. Metsien häviämisen myötä maaperän eroosio kiihtyy, ja maasta menetetään ruokamultakerros kymmenien ellei satojen vuosien ajaksi, jolloin viljeleminen muuttuu mahdottomaksi. Myös polttopuupula on kehitysmaissa vakava ongelma. Puu on kehitysmaissa merkittävä energianlähde, ja puun avulla suuri osa kehitysmaalaisista valmistaa ruokansa. Puun huvetessa erityisesti naiset joutuvat käyttämään yhä enemmän aikaa polttopuiden löytämiseksi. Lisäksi polttopuiden hinta nousee, mikä tarkoittaa erityisesti köyhempien ihmisten kannalta sitä, että he joutuvat joko syömään vähemmän tai tekemään kypsentämätöntä ruokaa.

Kotimainen puuaita auttaa kehitysmaita juoksumetri kerrallaan

Näihin epäkohtiin on onneksi mahdollista puuttua. Kirkon Ulkomaanavulla on puuprojekti, jossa istutetaan puita kehitysmaihin. Istuttamisen lisäksi paikallisille annetaan koulutusta ja tukea ympäristöystävällisessä maan ja luonnonvarojen käytössä. Puuprojektin avulla edesautetaan ympäristönsuojelua, palautetaan luonnon tasapainoa ja annetaan tulonhankintamahdollisuuksia kehitysmaissa.

Kruunuaita Oy haluaa ylläpitää luonnon tasapainoa palauttamalla käyttämänsä puut takaisin luontoon taimien muodossa. Yritys haluaa samalla ottaa kantaa maailman eriarvoisuuteen ja istuttaa taimet sinne, missä niitä erityisesti tarvitaan. Vuosittain Kruunuaita lahjoittaa Kirkon Ulkomaanavun kautta aina yhden taimen jokaista 50 aitametriä kohden.