Puutalossa asuminen voi vähentää stressiä

Talo
Tuore selvitys osoittaa, että puurakenteinen ympäristö aiheuttaa verenpaineen ja sydämen sykkeen laskua sekä rauhoittaa asukkaita. Tutustu!

Tampereen yliopiston dosentti, psykologian tohtori Marjut Wallenius on arvioinut eri tutkimustuloksia. Walleniuksen kokoama selvitys osoittaa muun muassa Norjassa, Japanissa, Kanadassa ja Itävallassa tehtyjen tutkimusten perusteella puulla olevan positiivisia vaikutuksia ihmisten tunnetilaan.

Tutkimustulokset osoittavat yhdenmukaisesti, että puun käyttö edistää kehon ja mielen terveyttä ja hyvinvointia. Puulla on samankaltainen stressiä alentava vaikutus kuin luonnolla.

Puurakenteinen ympäristö laskee verenpainetta ja rauhoittaa

Tutkimuksissa todettiin puurakenteisten ympäristöjen aiheuttavan verenpaineen ja sydämen sykkeen laskua sekä rauhoittumista. Mäntypuisessa huoneessa aikaa viettäneiden koehenkilöiden elpyminen stressistä oli parempaa verrattuna niihin, jotka olivat puujäljitelmästä tehdyssä huoneessa. Mäntypuisessa vuoteessa unenkin laatu oli parempi.

”Tutkimusten mukaan käyttämällä puuta rakennus- ja sisustusmateriaalina luodaan terveellisiä, lämpimiksi koettuja ja rentouttavia ympäristöjä. Massiivipuutalossa asuminen voi siis vähentää stressiä kuten kävely metsässä”, sanoo designjohtaja, arkkitehti SAFA Tanja Rytkönen-Romppanen Honkarakenteelta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU