MAINOS

Radonkaivo alentaa radonpitoisuudet nopeasti

Talo

Syöpää aiheuttava radon on kaasu, jota ei haista eikä näe. Kun radonmittaus näyttää suositusarvoja korkeampia lukuja, on syytä korjata tilanne mahdollisimman pian. Seurasimme, kuinka korkeat radonarvot saadaan ruotuun radonkaivon avulla.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Jos radioaktiiviselle radonille altistuu pitkään, keuhkosyöpäriski kasvaa. Asuintiloihin radon kulkeutuu maaperästä perustuksen rakojen kautta. Täysin turvallista sisäilman radonpitoisuutta ei ole, mutta Stukin (Säteilyturvakeskus) mukaan vanhojen talojen radonpitoisuuden pitäisi pysytellä alle 400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa, uudisrakennuksissa lukeman on oltava alle 200 Bq/m3.

Radonpitoisuudet ovat korkeita ilmaa läpäisevillä sora- ja hiekkaharjuilla, mutta isoja lukemia on mitattu savimaallekin perustetuissa taloissa. Suurimmat pitoisuudet ovat Etelä-Suomessa ja Pirkanmaan alueella. Stukin mukaan radonia voi olla missä tahansa eivätkä tilastot tai edes naapurin mittaukset auta selvittämään oman kodin radonpitoisuutta. Pitoisuus selviää siis vain mittaamalla, sillä radonia ei voi millään tavalla aistia.

Mittaukset kannattaa tehdä talvella

Talvella maaperästä hakeutuu lämpötilaeron takia sisälle enemmän ilmaa kuin kesällä ja sisätilan radonpitoisuuskin kasvaa. Mittaus suositellaankin tekemään marras- ja huhtikuun välillä, jotta saadaan oikeat lukemat. Mittauksen kesto on vähintään kaksi kuukautta. Mittauksia voi tehdä Stukilta tai yrityksiltä tilattavilla mittauspurkeilla. Tulokset valmistuvat noin viikossa. Jos mittaus paljastaa raja-arvot ylittäviä lukemia, on radonremontin aika.

Radonkorjausmenetelmillä pyritään vähentämään maaperän radonpitoisen ilman virtausta sisätiloihin. Jos taloon ei ole rakennusvaiheessa asennettu radonputkia, jotka vievät ilman talon läpi katolle, on taloon asennettava joko radonimuri tai radonkaivo. Imuri asennetaan talon sisälle ja kaivo rakennuksen ulkopuolelle. Myös vuotoreittien tukkiminen lattiassa vähentää arvoja, mutta ilman ohjaaminen pois alapohjasta on tehokkain tapa korjata tilanne.

IMG_9895 IMG_9898

160 mm imuputket auton lavalla tulossa työmaalle. Kaivuutyössä varotaan istutuksia.

Mittaus paljasti totuuden

Jos talossa on tuulettumaton alapohja, ja se sijaitsee radonalueella tai perustuksissa on käytetty radonia sisältävää soraa, ovat olosuhteet otolliset radonin pääsylle sisätiloihin. Vantaalaisessa 1980-luvun taitteessa valmistuneessa omakotitalossa radonmittaus näytti 620 becquereliä, joka ylittää selvästi Stukin suositellun vanhojen talojen raja-arvon.

Omistaja oli yhteydessä Uudellamaalla radonkorjauksia tekevään Kepe Oy:hyn, joka suositteli kartoituksen jälkeen Uponorin radonpaketin asennusta. Talo sijaitsee kallioisella maalla, minkä takia päädyttiin ratkaisuun, jossa imuputki vietiin sokkelin läpi lattian alla olevaan soratäyttöön. Kyseessä on radonkaivo, vaikka kaivoa ei olekaan kokonaisuudessa kaivettu maan alle. Soramaalla sijaitsevissa kohteissa imuputki asennetaan anturaperustuksen alle ulottuvaan imukuoppaan eli kaivo kaivetaan kokonaan maan alle.

IMG_9905 IMG_9900

Sokkeli kaivetaan varovasti esiin niin, etteivät patolevy ja salaojaputket vahingoitu. Sokkeliin tehdään reikä imuputkelle. 

IMG_9921

Putki eristetään huolellisesti, jonka jälkeen patolevy ja salaojaputket laitetaan takaisin paikalleen.

Radonkaivo pyritään sijoittamaan maan alle melko lähelle talon sokkelia paikkaan, josta pihalle tehtävistä kaivuutöistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa. Talon sokkeliin tehdään imuputken mentävä reikä, josta putki pyritään saamaan mahdollisimman lähelle talon asuinhuoneita soratäyttöön. Sen jälkeen eristetään sokkelin reikä putken ympäriltä ja korjataan muut purkujäljet. Imuputki kytketään jatkokappaleilla lähellä sijaitsevaan kaivoon. Kaivossa sijaitseva puhallin tarvitsee sähköä, joka on vedettävä talosta ja sille on tehtävä erillinen kytkin. Talon alta imetty ilma puhalletaan edelleen maan alle kaivettavaa ja lämpöeristettyä putkea pitkin tuuletuspaaluun, joka sijaitsee maan päällä.

IMG_9929 IMG_9942

Imuri sijaitsee huoltokaivossa, joka kaivetaan maan alle. Kansi päälle ja hiekat ympärille! Sijainti kannat- taa merkitä talon seinään tai sokkeliin. 

Järjestelmä ei juuri huoltoa kaipaa

Puhallinta ei tarvitse huoltaa, mutta on hyvä käydä aina silloin tällöin tarkistamassa tontin reunalle vedetyn tuuletuspaalun toiminta. Tuuletuspaalua joutuu talvipakkasilla joskus puhdistamaan siihen kertyneestä jäästä, joka syntyy kondensoituneesta vedestä. Valmistaja on tosin vastikään kehittänyt tuotteeseen lisäeristyksen, jolla ongelma uudemmissa laitteissa vähenee tai poistuu kokonaan.

Poistoputki ja sen perään kytkettävä tuuletuspaalu kannattaa vetää tontin reunalle paikkaan, jossa se ei häiritse ketään. Tuuletuspaalun sijoittamiseen ei tarvita sen enempää viranomaisten kuin naapurinkaan lupaa, mutta sovun säilyttämiseksi on hyvä käyttää maalaisjärkeä. Paalusta ei lähde juuri lainkaan ääntä, mutta kukapa haluaisi tonttinsa viereen putken, josta tulee radonkaasua.

Radonkaivo_Uponor

Uponor­radonpaketti soveltuu omakotitalojen radonsaneerauk­ seen. Paketti sisältää putkiston ja radonkaivon tarvikkeineen. Kuva: Uponor

Radonkaivo alentaa radonpitoisuudet nopeasti

Stukin mukaan radonkaivoilla on alennettu sisäilman radonpitoisuutta keskimäärin 75–95 % ja radonimureilla 65–90 %. Vantaalaisessa omakotitalossa alustavien mittausten perusteella sisäilman radonpitoisuus laski radonkaivon ansiosta 170 becquereliin.

Fakta – sisäilman radon

  • Vuosittain radon aiheuttaa n. 300 keuhkosyöpää.
  • Asuntojen keskimääräinen radonpitoisuus n. 96 Bq/m3. Vanhojen talojen suositus­ arvo on alle 400 Bq/m3, uusien 200 Bq/m3.
  • 80 % suositusarvon ylittävistä rakennuksista sijaitsee Etelä­Suomessa ja Pirkanmaalla.
  • Uudisrakennuksissa radon pitää huomioida lähes koko maassa.
  • Mittaa radonpitoisuus marras–huhtikuun aikana (mittaus 2 kk).
  • Saneerauksen tehokkaimmat menetelmät ovat radonimuri ja ­kaivo.
  • Radonkorjausten kustannukset ovat keskimäärin n. 2 300 €.

Lähde ja lisätietoja: www.stuk.fi

Teksti ja kuvat: toimitus, Uponor

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

radon radonkaivo radonkorjaus radonpitoisuus radonsaneeraus