Siirry pääsisältöön

Osallistu kilpailuun!

Voit voittaa Tempur-tyynyn

Rakennusalan huippuosaamisen keskittymä (SHOK) käynnistyy

Talo
SHOKin tavoitteena on vahvistaa suomalaista kiinteistö- ja rakennusalan osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä tehostamalla laaja-alaista ja kansainvälisesti verkottunutta huippututkimusta neljällä teema-alueella.

Rakennusala saa oman strategisen huippuosaamisen keskittymän. Asian hyväksyi 28. tammikuuta työ- ja elinkeinoministeriön strategisen huippuosaamisen keskittymien johtoryhmä. Keskittymään on jo alkuvaiheessa tulossa mukaan viitisenkymmentä kiinteistö- ja rakennusalan keskeistä toimijaa. Tavoitteena on vahvistaa suomalaista kiinteistö- ja rakennusalan osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä tehostamalla laaja-alaista ja kansainvälisesti verkottunutta huippututkimusta neljällä teema-alueella.

– On todella ilahduttavaa, että vaikeasta taloustilanteesta huolimatta kiinteistö- ja rakennusalalla on tulevaisuuden uskoa ja valmiutta kehittää osaamistaan. Tulevaisuudessa yritysten tuottavuutta parantaa merkittävästi se, että perustutkimusten tulokset saatetaan nopeasti yritysten käyttäjälähtöisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Tällä on myös merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, sanoo kansliapäällikkö Erkki Virtanen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Rakennusalan huippuosaamisen keskittymää koordinoivan yhtiön RYM-SHOK Oy:n perustajajäseniksi on tähän mennessä ilmoittautunut 47 organisaatiota. Joukossa on 37 yritystä, 4 kaupunkia ja 6 yliopistoa, tutkimuslaitosta tai ammattikorkeakoulua. Mukana ovat maan suurimmat rakennusliikkeet, keskeisimmät liike-, toimisto- ja julkisten tilojen sekä asuntojen rakennuttajat, merkittävimmät rakennusmateriaalien ja -järjestelmien valmistajat, eri suunnittelualojen edustajia sekä alalle erikoistuneita ohjelmistotaloja ja asiantuntijapalveluita tarjoavia yrityksiä.

Yritysjoukko kattaa sekä talonrakentamisen että yhdyskuntarakentamisen. Mukaan ilmoittautuneet kaupungit edustavat rakennetun ympäristön (rakennukset, tiet, ulkoalueet) tärkeimpiä tilaaja- ja päätöksentekotahoja, jotka voivat testata tutkimusohjelmista saatuja tuloksia ja käynnistää pilottihankkeita.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

RYM-SHOK Oy:n tutkimusstrategia painottuu neljälle teema-alueelle: energiatehokkuus, toimintamallit ja prosessit, kilpailukykyinen yhdyskuntainfra sekä käyttäjälähtöiset tilat.

Tavoitteena on, että kiinteistö- ja rakennusalan tuotteiden ja palvelujen kauppataseen ylijäämä nousee 2 miljardista eurosta 5 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Samaan aikaa pyritään kaksinkertaistamaan kiinteistö- ja rakennusalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitus nykyisestä noin 230 miljoonasta eurosta 500 miljoonaan euroon.

Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen alustavaa selvitystyötä on tehty syksystä 2007 lähtien työryhmässä, jossa ovat edustettuina Rakennusteollisuus RT ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, LVI-Talotekniikkateollisuus ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, VTT ja Tekes.

 

MAINOS
MAINOS LOPPUU