Rakennusalan tuotteiden pakollinen CE-merkintä – lue viisi faktaa

Yleinen
Rakennustuotteiden vertailu on jatkossa helpompaa, sillä noin 80 prosentille rakennustuotteista tulee käyttöön pakollinen CE-merkintä. Merkinnät tulivat voimaan heinäkuun ensimmäisenä päivänä.

1. CE-merkintä tulee pakolliseksi kaikille niille rakennustuotteille, joille on määritelty harmonisoitu tuotestandardi tai joille valmistaja on hakenut ja saanut eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA). Rakennustuotteet ovat rakennuksen kiinteäksi osaksi tulevia tuotteita, kuten betonielementtejä, ikkunoita, lämmöneristeitä ja sahatavaraa.

2. CE-merkintä helpottaa rakennustuotteiden ominaisuuksien vertailua ja kertoo rakennustuotteen ominaisuuksista yhdenmukaisella tavalla.

3. CE-merkityn rakennustuotteen voi saada markkinoille kaikkialla Euroopassa ilman erillisiä, jokaisessa maassa tehtäviä lisäselvityksiä.

4. Rakennustuotteen valmistaja tai maahantuoja laatii itse tuotteestaan suoritustasoilmoituksen ja sen jälkeen kiinnittää CE-merkinnän tuotteeseen, sen pakkaukseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

5. Suoritustasoilmoituksesta löytyvät yleensä ainakin tuotetyypin yksilöllinen tunniste, valmistajan nimi ja osoite, viittaus harmonisoituun tuotestandardiin tai ETA:an, rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus, ominaisuuksien ilmoitetut suoritustasot käyttökohteittain, käytetyt AVCP-järjestelmät, mahdollisesti käytettyjen ilmoitettujen laitosten nimet sekä valmistajan allekirjoitukset ja päivämäärä.

6. Ympäristöministeriön hyväksymät arviointilaitokset Suomessa ovat Inspecta Sertifiointi Oy, VTT Expert Services Oy, Contesta Oy, DNV Certification Oy, Finotrol Oy, Symo Oy, Suomen ympäristökeskus ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy.

7. Tietoa eri EU-maiden kansallisista vaatimuksista saa jokaisen maan rakennustuoteyhteyspisteestä. Suomen rakennustuoteyhteyspisteenä toimii työ- ja elinkeinoministeriö: p. 029 506 0000 (vaihde), sisamarkkinat@tem.fi.

Lisätietoa CE-merkinnöistä: www.ym.fi/ce-merkinta

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lähde: Ympäristöministeriö