Rakentamisen työkustannukset nousivat 0,5 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 3,6 prosenttia sekä muiden kustannusten hinnat nousivat 4,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.
 
Huhtikuusta toukokuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,3 prosenttia. Työpanosten hinnat laskivat huhtikuusta toukokuuhun 0,1 prosenttia. Tarvikepanosten hinnat sekä muiden panosten hinnat nousivat 0,5 prosenttia.
 
Rakennuskustannusindeksi (2005 = 100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
 
Lähde: Rakennuskustannusindeksi 2006, toukokuu. Tilastokeskus