Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2004 tammikuusta vuoden 2005 tammikuuhun 4,0 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,4 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 6,1 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.
Joulukuusta tammikuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,5 prosenttia. Työpanosten hinnat nousivat 0,4 prosenttia ja tarvikepanosten hinnat 0,8 prosenttia kun taas muiden panosten hinnat laskivat 0,1 prosenttia Työpanosten hintoja nostivat tammikuussa työnantajan maksamien sosiaalikulujen korotukset.

Tarvikepanosten hintoja nostaa edelleen teräspohjaisten rakennustarvikkeiden kallistuminen. Näiden lisäksi myös laastien hinnat ovat nousseet vuodessa merkittävästi, noin viidenneksen. Vastaavasti eniten ovat halventuneet paneelit ja puulattiat sekä muista panoksista rahoitus.

Rakennuskustannusindeksi (2000 = 100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 2005, tammikuu. Tilastokeskus