Rakennustuotteiden vertailu helpottui – CE-merkinnät pakollisiksi

Yleinen
CE-merkinnät alkavat näkyä myös rakennustuotteissa, sillä merkintä tuli pakolliseksi suurimmalle osalle rakennustuotteista heinäkuun alusta alkaen.

Rakennustuotteiden vertailu on jatkossa helpompaa, sillä noin 80 prosentille rakennustuotteista tulee käyttöön pakollinen CE-merkintä. Merkinnät tulivat voimaan heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Jatkossa CE-merkinnät löytyvät muun muassa ikkunoista, tiilistä, betonielementeistä ja lämmöneristeistä.

Uudistuksen taustalla on EU:n rakennustuoteasetus, joka on tullut kokonaisuudessaan voimaan kaikissa EU-maissa.

– CE-merkintä osoittaa, että tuotteen ominaisuudet on testattu tai laskettu harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti ja että ominaisuudet ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet testataan yhtenäisen järjestelmän mukaan, ja niiden ominaisuudet kerrotaan samalla tavalla, selvittää lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi ympäristöministeriöstä.

Muista verrata CE-merkittyjä rakennustuotteita Suomen olosuhteisiin

CE-merkintöjen tavoitteena on antaa entistä tarkempia ja luotettavampia tietoja rakennustuotteista, ja helpottaa tuotteiden vertailemista keskenään. Martinkauppi kehottaa kuitenkin tarkistamaan, että tuotteet sopivat käytettäväksi nimenomaan Suomen olosuhteissa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Suomessa on totuttu rakennustuotteiden tyyppihyväksyntään eli siihen, että tuotteen ominaisuuksia on verrattu Suomen rakentamismääräyksiin. CE-merkityissä tuotteissa sen sijaan pitää aina muistaa lukea suoritustasoilmoitus. Siinä kerrotaan tarkemmin tuotteen ominaisuuksien arvot, joita pitää verrata tuotteen aiotun käytön mukaisiin olosuhteisiin ja Suomen rakentamista koskeviin säännöksiin, Martinkauppi muistuttaa.

– Jos taloa rakennetaan Suomessa, olosuhteet ja sitä kautta myös materiaaleille asetetut vaatimukset ovat aivan erilaisia kuin vaikkapa Maltalla.

Rakentajille laajempi tuotevalikoima

CE-merkintöjen käyttöönotolla on vaikutusta niin tuotteiden valmistajiin ja rakentajiin kuin kuluttajiinkin. Rakennustuotteiden valmistaja voi myydä tuotteitaan ympäri Eurooppaa ilman, että sen pitää testata tuotteensa erikseen jokaisen maan käytäntöjen mukaan. Jatkossa riittää yksi testaus ja ominaisuuksien ilmoittaminen yhtenäisten käytäntöjen mukaan.

– Rakennuttajat, rakentajat ja suunnittelijat puolestaan saavat ulottuvilleen entistä laajemman valikoiman rakennustuotteita, kun rautakauppatarjonnan lisäksi voi helposti vertailla myös esimerkiksi netissä myytäviä tuotteita, sanoo lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi ympäristöministeriöstä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lisätietoa CE-merkinnöistä: www.ym.fi/ce-merkinta

Lähde: Ympäristöministeriö