Rakennustyömaille verohallinnon tehovalvontaisku marraskuussa

Sisustus
Verohallinto tekee marraskuussa rakennustyömaille valtakunnallisen tehovalvontaiskun, jonka yhtenä tavoitteena on selvittää veronumeron käyttöönottoa.Valvontaisku on osa viranomaisten harmaan talouden vastaista kampanjaa.

Tarkastukset toteutetaan yhdessä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kanssa. Valvontaan osallistuu myös Eläketurvakeskuksen tarkastajia.

– Tänä syksynä työmaakäyntien yhteydessä neuvonnan pääpaino on veronumerossa ja tulevassa ilmoittamismenettelyssä. Samalla saamme tietoa lainsäädännön ja harmaan talouden vastaisten torjuntamekanismien toteutumisesta, verotarkastusyksikön ylitarkastaja Pekka Muinonen kertoo.

– Rakennusala on todennut työmaalla tehtävät tarkastukset hyödyllisiksi, koska kaikki osapuolet hyötyvät harmaan talouden torjunnasta, Muinonen lisää.

Marraskuisen tehovalvontaiskun yhtenä tavoitteena on selvittää veronumeron käyttöönottoa. Ensimmäinen syyskuuta jälkeen alkaneilla työmailla työskentelevillä tulee olla veronumero kuvallisessa tunnistekortissa. Ennen 1.9.2012 alkaneilla työmailla veronumeron tulee olla tunnisteessa 1.3.2013 alkaen. Velvollisuus pitää näkyvillä tunnistekorttia koskee sekä työntekijöitä että itsenäisiä työnsuorittajia eli mm. liikkeen- ja ammatinharjoittajia ja yhtiömiehiä. Kuvallista tunnistetta valvovat työsuojelutarkastajat.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Viime vuoden rakennustyömaa- tehovalvontaisku paljasti puutteita

Vuosi sitten ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti toteutettu valvontaisku paljasti, että rakennusteollisuuden kanssa sovitut, tuolloin vielä osin vapaaehtoiset harmaan talouden vastaiset menettelyt olivat käytössä vain noin joka viidennellä tarkastetulla Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksen työmaalla ja pienissä rakennuskohteissa vain satunnaisesti.

Henkilötunnisteet ovat olleet pakollisia rakennustyömailla jo vuodesta 2006 lähtien. Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat ovat valvoneet tunnisteiden käyttämistä ja edellyttäneet niiden käyttöä työmaalla työturvallisuuslain perusteella. Lisäksi työmaan päätoteuttajalla on ollut rakennustyön turvallisuudesta annetun asetuksen perusteella velvollisuus tietää, keitä ja minkä yrityksen palveluksessa toimivia työntekijöitä työmaalla työskentelee.

Työsuojeluhallinnon tilaajavastuutarkastajat havaitsivat työmaavalvonnassa runsaasti puutteita myös harmaan talouden torjuntaan liittyvän tilaajavastuulain noudattamisessa. Lain mukaan tilaajan tulee ennen vuokratyövoiman käyttöä koskevan sopimuksen tai alihankintasopimuksen tekemistä pyytää sopimuspuoleltaan selvitys lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta ja sovellettavista työehdoista. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata laiminlyöntimaksu.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tehovalvontaiskut osa Raksa-hanketta

Valtakunnalliset tehovalvontaiskut ovat osa Verotarkastuksen 1.1.2008 käynnistynyttä Rakennusalan verovalvonta -hanketta (Raksa), jolla pyritään löytämään tehokkaita toimintatapoja harmaan talouden karsimiseen rakennusalalta.

Elokuun 2012 loppuun mennessä Raksa-hankkeen tiimoilta on valmistunut 3 189 verotarkastusta, joiden perusteella on tehty maksuunpanoesityksiä yhteensä noin 182,6 miljoonaa euron edestä. Harmaata taloutta on löydetty 31,2 prosentissa tarkastuskohteista, joista suurin osa oli pieniä tai keskisuuria yrityksiä.

Mustia palkkoja, eli palkkoja joista ei ole pidätetty ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja, on todettu maksetun 202,6 miljoonaa euroa. Tarkastuksissa on löydetty 4 489 ns. pimeää työntekijää. Peiteltyjä osinkoja on löydetty 86,7 miljoonan euron arvosta ja puuttuvaa yritystuloa 133,5 miljoonan euron arvosta. Kuittikauppaa on paljastettu 106,3 miljoonan euron arvosta. Tekaistuja kuitteja on löydetty 14 818 kappaletta.


Lähde: Verohalllinto / Rakennusalan verovalvontahanke

MAINOS
MAINOS LOPPUU