MAINOS

Rakentaminen elpyy – syy alhaiset korot?

Talo

Toukokuun rakennustilasto on valmistunut. Viisi kuukautta on jo niin pitkä jakso, että sitä voi jo turvallisesti verrata aikaisempiin vuosiin.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Tilasto kertoo kolmesta rakentamisen vaiheesta:

  • rakennusluvista
  • aloitetuista rakennuksista
  • valmistuneista rakennuksista

Lupatiedot ennakoivat pisimmälle tulevaa, mutta edes kaikkia ei koskaan toteuteta. Siten aloitetut rakennukset on luotettavampi, hanke todella lähtee liikkeelle. Valmistuneet tietysti vasta tulevat käyttöön.

Tämän vuoden tammi- toukokuussa tapahtui, 1000 kerros-m²:

Luvat Aloitetut Valmistuneet
Omakotitalot 429 441 516
Rivitalot 127 153 111
Kerrostalot 690 743 343
Kaikki 1246 1337 969

 

Aloitettujen määrä kasvoi reilusti ja aikaisempien vuosien vaimean rakentamisen seurauksena valmistuneita oli niukanlaisesti. Seuraavassa keskitytään aloitettuihin ja niiden muutoksiin.

Viiden vuoden välein on aloitettu asuinrakennuksia, 1000 kerros-m²:

Vuosi Omakotitalot Rivitalot Kerrostalot Kaikki
2006 1082 236 532 1850
2011 790 145 631 1565
2016 441 153 743 1337

 

Vastaava prosenttijakaantuma on:

Vuosi Omakotitalot Rivitalot Kerrostalot Kaikki
2006 58 % 13 % 29 % 100 %
2011 50 % 9 % 40 % 100 %
2016 33 % 11 % 56 % 100 %

 

Prosenttijakaantuma on laskettu kerrosalasta, ei kappalemääristä. Tämän vuoden aloituksista omakotitalojen eli erillisten pientalojen osuus oli kpl-määräisesti 17 % sekä rivi- ja ketjutalojen 11 %.

Vuosi 2006 oli ennen vuosien 2008-09 lamaa: silloin tuotanto oli suurta ja voitiin aloittaa isoja omakotitaloja. Vaikka asuinrakentamisen kokonaisaloitus supistui 10 vuodessa 28 %, kerrostaloja aloitettiin nyt enemmän kuin aikaisemmin.

Rakentaminen on keskittynyt Pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin kasvukeskuksiimme. Näissä vieraskielisen väestön osuus kasvusta on 35-70 %, mikä väestö aluksi joutuu usein tyytymään ahtaaseen asumiseen. Myös perhekoko on pienentynyt ja tulotaso laskenut. Nämä kaikki selittävät muutosta, joka vastaa nyt paremmin uusien asuntojen kysyntää, pienempiä asuntoja kasvupaikkakunnille. Kaikkien talotyyppien asuntojen keskikoko on pudonnut, eniten omakotitalojen vuoden 2006 182 m2:stä vuoden 2016 150 m2:iin. Kun samalla siirryttiin kerrostaloihin, kaikkien asuntojen keskikoko putosi 128 m2:stä 90,5 m2:iin, eli 29 %. Kerrostalojen aloituksissa keskikoko nyt 82 k-m2 eli noin 67 huoneisto-m2.

Vähiten aloituksia oli vuosina 2014 -2015 ja aloitukset ovat siltä tasolta kasvaneet 20 %. Omakotitaloja aloitettiin nyt 2016 saman verran kuin keskimäärin 2014 -2015, mutta rivi- ja ketjutalojen aloitukset kasvoivat lähes 60 % ja kerrostalojen 31 %.

Teksti: Arto Salmela, kuva: Pixabay

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

omakotitalo rakennustyömaa rakentaa rakentaminen