Rakentaminen elpyy – syy alhaiset korot?

Talo

Tilasto kertoo kolmesta rakentamisen vaiheesta:

  • rakennusluvista
  • aloitetuista rakennuksista
  • valmistuneista rakennuksista

Lupatiedot ennakoivat pisimmälle tulevaa, mutta edes kaikkia ei koskaan toteuteta. Siten aloitetut rakennukset on luotettavampi, hanke todella lähtee liikkeelle. Valmistuneet tietysti vasta tulevat käyttöön.

Tämän vuoden tammi- toukokuussa tapahtui, 1000 kerros-m²:

LuvatAloitetutValmistuneet
Omakotitalot429441516
Rivitalot127153111
Kerrostalot690743343
Kaikki12461337969

 

Aloitettujen määrä kasvoi reilusti ja aikaisempien vuosien vaimean rakentamisen seurauksena valmistuneita oli niukanlaisesti. Seuraavassa keskitytään aloitettuihin ja niiden muutoksiin.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Viiden vuoden välein on aloitettu asuinrakennuksia, 1000 kerros-m²:

VuosiOmakotitalotRivitalotKerrostalotKaikki
200610822365321850
20117901456311565
20164411537431337

 

Vastaava prosenttijakaantuma on:

VuosiOmakotitalotRivitalotKerrostalotKaikki
200658 %13 %29 %100 %
201150 %9 %40 %100 %
201633 %11 %56 %100 %

 

Prosenttijakaantuma on laskettu kerrosalasta, ei kappalemääristä. Tämän vuoden aloituksista omakotitalojen eli erillisten pientalojen osuus oli kpl-määräisesti 17 % sekä rivi- ja ketjutalojen 11 %.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Vuosi 2006 oli ennen vuosien 2008-09 lamaa: silloin tuotanto oli suurta ja voitiin aloittaa isoja omakotitaloja. Vaikka asuinrakentamisen kokonaisaloitus supistui 10 vuodessa 28 %, kerrostaloja aloitettiin nyt enemmän kuin aikaisemmin.

Rakentaminen on keskittynyt Pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin kasvukeskuksiimme. Näissä vieraskielisen väestön osuus kasvusta on 35-70 %, mikä väestö aluksi joutuu usein tyytymään ahtaaseen asumiseen. Myös perhekoko on pienentynyt ja tulotaso laskenut. Nämä kaikki selittävät muutosta, joka vastaa nyt paremmin uusien asuntojen kysyntää, pienempiä asuntoja kasvupaikkakunnille. Kaikkien talotyyppien asuntojen keskikoko on pudonnut, eniten omakotitalojen vuoden 2006 182 m2:stä vuoden 2016 150 m2:iin. Kun samalla siirryttiin kerrostaloihin, kaikkien asuntojen keskikoko putosi 128 m2:stä 90,5 m2:iin, eli 29 %. Kerrostalojen aloituksissa keskikoko nyt 82 k-m2 eli noin 67 huoneisto-m2.

Vähiten aloituksia oli vuosina 2014 -2015 ja aloitukset ovat siltä tasolta kasvaneet 20 %. Omakotitaloja aloitettiin nyt 2016 saman verran kuin keskimäärin 2014 -2015, mutta rivi- ja ketjutalojen aloitukset kasvoivat lähes 60 % ja kerrostalojen 31 %.

Teksti: Arto Salmela, kuva: Pixabay

MAINOS
MAINOS LOPPUU