Omakotitalojen rakentaminen alamaissa – korjausrakentaminen kannattelee alaa

Talo
Tänä vuonna rakentaminen supistuu 2 prosenttia. Menossa on jo kolmas peräkkäinen vuosi kun rakentamisen määrä vähenee.

Ensi vuodeksi Rakennusteollisuus RT ennakoi 0–1 prosentin laskua. Rakentamista kannattelee yhä korjausrakentamisen tasainen kasvu.

Uudisrakentamisen aloituskuutiot ovat 1990-luvun laman tasolla eikä helpotusta ole näkyvissä. Talonrakennustöitä arvioidaan aloitettavan tänä vuonna 29 miljoonaa kuutiometriä, joka on 6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Vuonna 2015 aloituskuutioiden ennakoidaan pysyvän samalla tasolla.

”Erityisen syvässä kuopassa tällä hetkellä on teollisuusrakennusten ja omakotitalojen rakentaminen. Talouden epävarmuus on jäädyttänyt teollisuuden investoinnit sekä kuluttajien rohkeuden ryhtyä oman talon pystyttämiseen”, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen sanoo.

Omakotitalojen rakentaminen alamaissa

Rakentamisen määrän kehitys

Rakentamisen määrä supistui yhtäjaksoisesti yhdeksän vuosineljänneksen ajan. Käänne tapahtui vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Osa syynä käänteeseen voi olla myös uudistunut kausitasoitus.

Tänä ja ensi vuonna omakotitalojen aloituksia ennakoidaan kertyvän vain 6 000, mikä olisi tilastointihistorian matalin taso. 2000-luvun puolivälissä aloituksia oli parhaimmillaan yli 16 000 vuodessa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Kerrostaloasuntojen osalta asuntomarkkinoiden kohmeus on kasvattanut valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrää selvästi. Kuluttajakysyntä on edelleen heikkoa, mutta asuntorahastot ja muut sijoittavat ovat olleet yhä aktiivisia, mikä on pitänyt asuntotuotantoa yllä.

Valtion tukema asuntotuotanto pysyy viimevuotisella tasolla. Se kuitenkin painottuu tänä vuonna asumisoikeusasuntoihin, sillä niiden ja vuokra-asuntojen aloitusmäärien kytkös purettiin minihallitusneuvotteluissa.

”Normaaleja vuokra-asuntoja rakennetaan edelleen tarpeeseen nähden liian vähän, koska monet rakennuttajat eivät pidä valtion tukiehtoja mielekkäinä. Toisaalta on myös toimijoita, joilla olisi muuten kaikki valmiudet olemassa, mutta tontteja ei ole saatavilla. Tilanne ei siis vielä ole muuttunut mitenkään”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti toteaa.

Tänä vuonna arvioidaan aloitettavan 25 000 asunnon rakentaminen. Määrä on 10 prosenttia viime vuotta vähemmän. Ensi vuonna asuntoaloitusten ennakoidaan laskevan entisestään 24 500 asuntoon.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Rakennustoiminnan työllisyys on kääntynyt kuluvan vuoden aikana laskuun

Rakentamisen määrän muutos

Vuodesta 2012 lähtien rakentamisen määrä on supistunut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna jo kymmenen peräkkäisen vuosineljänneksen ajan

Työttömyysaste oli vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskimäärin viime vuotta korkeammalla tasolla. Tänä vuonna työllisten määrän arvioidaan laskevan 170 000 henkilöön ja ensi vuonna sen alle. ”Tuotannon supistuminen jo kolmen peräkkäisen vuoden ajan on pakottanut yritykset vähentämään henkilöstöään. Kaikki kivet pitäisi kääntää, jotta töitä lähtisi liikkeelle. Investointeja esimerkiksi seisoo ylipitkissä lupaprosesseissa, joiden jouduttamiseksi on löydettävä nopeasti keinoja”, Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Kivekäs painottaa.

Lue suhdannekatsaus kokonaisuudessaan