Keittiön ja takkahuoneen alapohjan korjaus tuulettuvaksi lattiaksi

 • Puurakenteinen lattia ja lämmöneristeet purettiin kokonaan pois.
 • Betonilattia piikattiin pois siten, että jäljelle jäivät vain perusmuurit.
 • Perusmaa kaivettiin rakennuksen uuden osan perusmaan kanssa samaan tasoon niin, ettei lattia ole suorassa kosketuksessa maan kanssa.
 • Puurakenteisten seinien sisälevytys purettiin keittiössä kokonaan ja takkahuoneessa ikkunatason alapintaan asti.

Yläkerran höyrynsulun korjaus

 • Lattian laminaatti ja alusmatto purettiin ja vietiin säilytykseen kuivaan ja lämpimään tilaan.
 • Seinien levytykset, sisäpuolinen koolaus, bitumipaperit ja ulkoseinien kotelorakenteet purettiin.
 • Lattian levytys purettiin noin 80 sentin päähän seinän reunasta riittävän työtilan saamiseksi.
 • Mineraalivillaeristyksien kunto ja asennuksen tiiveys tarkastettiin ja korjattiin.
 • Eristeen sisäpintaan asennettiin höyrynsulkumuovi, joka liitettiin tiiviisti alakerran höyrynsulkumuoviin ja läpimeneviin kantaviin rakenteisiin.
 • Sisäpintaan kipsilevy ja pintakäsittelyt.

Keittiön ja takkahuoneen katon korjaus

 • Katon levytys purettiin alakautta, minkä jälkeen kantavat rakenteet ja niiden tuet tarkistettiin.
 • Koolausrakenteet purettiin kantaviin palkkeihin asti, joiden varaan tehtiin uusi, matalampi katto.
 • Katto äänieristettiin mineraalivillalla.

Materiaalit ja työn valvonta

 • Kaikkien käytettävien rakennusmateriaalien piti olla hyvälaatuisia ja niillä tuli olla rakennusmateriaalien päästöluokitus M1.
 • Korjaustöitä valvoo yleensä Hengitysliiton korjausneuvoja tai muu Hengitysliiton asiantuntijaksi toteama valvoja.