VIHERALUERAKENTAJAT ry on viher- ja ympäristörakentamista sekä viheralueiden hoitoa päätoimisesti tai osatoimisesti ammattimaisesti harjoittavien yritysten muodostama järjestö.
Jäsenyritykset rakentavat ja toteuttavat lähes kaikkea, mikä liittyy viher- ja ympäristörakentamiseen.

– salaojitus ja kuivatustyöt
– kosteusvaurioiden korjaukset
– pihojen saneeraustyöt
– pinnanmuotoilu
– leikki- ja pelipaikat
– kasvualustojen rakentaminen
– tukimuurit ja pengerrykset
– laatta- ja kivityöt
– pihan puurakenteet
– koriste-altaat ja muut vesiaiheet
– portaat ja käytävät
– muut pihakalusteet ja varusteet
– istutukset
– nurmetukset

Osalla yrityksistä on valmius tehdä vaativia konetöitä karkeasta maarakentamisesta ahtaiden pikkupihojen pienimuotoisiin erikoistöihin. Osa yrityksistä on erikoistunut hoitotöihin investoimalla erikoishoitokalustoon (ylläpitohoito).

Teemme pieniä ja suuria kohteita yksityisille, yrityksille, kunnille, kaupungeille, tielaitokselle ja muille yhteisöille. Ellei yhden yrityksen kapasiteetti riitä, niin työyhteenliittymät ja ”partnership” -menetelmät on otettu osaksi jäsenistön yhteistoimintaa.

Monella yrityksellä on puutarhamyymälä ja välitysmyyntiä.

Viheraluerakentajat ry on Viherympäristöliitto ry:n ja Euroopan viheraluerakentajien järjestön, European Landscaping Contractors Association (ELCA) jäsen.

Viherympäristöliitto ry on viheralan keskusjärjestö (VYL).

VYL on jäsen Puutarhaliitto ry:ssä, joka on valtakunnallinen koko puutarha- ja viheralan keskusjärjestö (PL).

Tietoa ja kokemusta
Jäsenistöllä on laajasti tietoa ja kokemusta viher- ja ympäristörakentamisesta ja viheralueiden ylläpitohoidosta. Yhdistys pitää tärkeänä sitä, että kaikki jäsenyritykset laativat itselleen toimintaa ohjaavan ja laatua kehittävän laatujärjestelmän. Yhdistys tukee jäsenten laatujärjestelmän luomista taloudellisesti. Yli puolet jäsenistöstä on osallistunut siihen tähtäävään koulutukseen. Viherympäristöliiton auditoimia ja sertifioituja laatujärjestelmiä on lähes 20:llä jäsenyrityksellä.
Olemme sinua varten!
Lisätietoa: www.viheraluerakentajat.fi

Toiminnanjohtaja Seppo Närhi
Viheraluerakentajat ry
Viljatie 4 B,
00700 Helsinki
www.viheraluerakentajat.fi

Puhelin 0400 419 085
tai (09) 5841 6505,
fax (09) 5841 1510
Sähköposti seppo.narhi(a)puutarhaliitto.fi