CLAS VON BELL, MARTTI TALA
KUVAT VALMISTAJIEN
Katon kaikkiin huoltokohteisiin pitää päästä kulkemaan helposti ja turvallisesti. Kuvassa on piipulle johtava kattosilta.
Katon kaikkiin huoltokohteisiin pitää päästä kulkemaan helposti ja turvallisesti. Kuvassa on piipulle johtava kattosilta. Samaa siltaa pitkin pääsee myös kattoluukun ja ilmanvaihtohormin luo. Lisätietoa www.vesivek.fi

 

Katolle johtavien talotikkaiden ja katon harjalle, piipun luo tai kattosillalle vievien lapetikkaiden lisäksi katon turvavarusteluun kuuluu muutakin. Piipulle pääsy voi vaatia erilliset piipputikkaat ja nuohouskaiteen. Lumieste parantaa alhaalla liikkuvien turvallisuutta.
Niin tikkaat kuin muutkin katon turvavarusteet tehdään nykyisin useimmiten sinkitystä teräksestä tai alumiinista, joka kestää paljon pidempään kuin puu.
Raamit kattoturvatuotteiden suunnittelulle annetaan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa F2. Määräysten mukaisen talotikkaan pitää olla kestävä, kiinteästi asennettu sekä turvallinen ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tikkaat rakennetaan syöpymättömästä metallista. Tikkaiden pitää olla pystysuorassa tai kallistua noususuunnassa eteenpäin. Tikkaan sivujohteiden sisäpintojen välisen etäisyyden pitää olla vähintään 40 cm. Puolien keskimääräinen väli saa olla enintään 30 cm.
Katolle vievien tikkaiden johteiden pitää ulottua vähintään yksi metri kattopinnan yläpuolelle. Johteet pitää taivuttaa katolle päin, jotta niistä saisi hyvän ja tukevan otteen. Tikkaita ei saa asentaa aivan räystääseen tai vesikouruun kiinni, vaan etäisyyden pitää olla vähintään 20 cm.
Kattosillan leveyden pitää olla 30 cm ja reunuksen vähintään kaksi senttiä.
Kattosillan leveyden pitää olla 30 cm ja reunuksen vähintään kaksi senttiä. Lumen tulee päästä pinnan läpi kuten kuvan kattosillassa. Lisätietoa www.orima.fi

Jotta lapset eivät pääsisi helposti kiipeämään tikkaille, pitäisi alimman puolan olla noin 1–1,2 metrin korkeudella maasta. Tikkaiden alapää voidaan varustaa myös suojapellillä, joka estää asiattomien pääsyn tikkaille. Tikkaissa voi myös olla alaslaskettava jatko-osa. Jos talotikkaan korkeus on yli kahdeksan metriä, se on varustettava turvakiskolla tai selkäsuojuksella.

Jos rakennus on enintään kaksikerroksinen, talotikkaat voivat olla myös lahosuojattua puuta. Johteiden sisäsivujen etäisyyden pitää olla vähintään 40 cm. Puolien välinen etäisyys yläpinnasta yläpintaan saa olla enintään 40 cm. Puutikkaan johteiden pitää ulottua vähintään 60 cm ylimmän puolan yläpuolelle. Puutikkaankin pitää olla kiinteästi asennettu.
Katon kaltevuus ratkaisee turvatuotteiden tarpeen. Turvatuotteita tarvitaan, jos se ylittää 1:8. Kattovarusteisiin kuuluvat lapetikkaat, kattoportaat, askeltasot, jalkatuet ja kattosillat.
Lapetikkaat lähtevät talotikkaista ja johtavat joko kattosillalle tai suoraan piipulle tai muuhun tarvittavaan kohtaan. Lapetikas voi tavallinen puolatikas tai askelmatikas, jossa on porrasmaiset askelmat. Askelmatikkaita käytetään loivilla katoilla. Lapetikkaan johteiden välin pitää olla vähintään 35 cm. Askelmien tai puolien väli saa olla enintään 30 cm. Lapetikkaat kiinnitetään ainakin ylä- ja alapäästään. Ne tuetaan kahden metrin välein.
Katolla liikutaan vaakatasossa kattosiltaa pitkin. Kattosillan leveyden pitää olla vähintään 35 cm ja reunan korkeuden vähintään 2 cm. Kattosilta ei saa olla liukas. Sen pitäisi olla reiällinen, jotta lunta kertyisi mahdollisimman vähän. Kattosilta kiinnitetään yleensä 1–1,2 metrin välein. Mikäli piipun korkeus katon rajasta mitattuna on yli 120 cm, tarvitaan piipputikkaat. Lisäksi piippuun voidaan tarvita nuohouskaide.
Kuvassa talotikkaat, lapetikkaat ja lumiesteet.
Talotikkaat on kiinnitetty seinään ja kannattimilla räystääseen. Talotikkaiden johteet on taivutettu kaarelle ja kiinnitetty lapetikkaisiin. Kuvassa talotikkaat, lapetikkaat ja lumiesteet. Lisätietoa www.koskenmetalli.fi

 

Lumieste suojaa kulkijaa ja seinän vieressä olevia istutuksia. Uudisrakennuksien lisäksi lumiesteitä kannattaa harkita vanhaankin taloon. Lumiesteet suositellaan asennettavaksi koko katon leveydelle, jolloin kuormitus rakenteisiin jakaantuu mahdollisimman tasaisesti ja suojavaikutus on suurin. Jos lumiesteen laittaa vain oviaukon päälle, pitää ottaa huomioon koko katon alasta tuleva kuormitus ja tarvittaessa lisätä kiinnikkeitä tai asentaa useampia peräkkäisiä lumiesterivejä. Putkimalliset ja ritilämalliset lumiesteet ovat yleisimpiä.
Monilappeisilla katoilla tulee lumieste laittaa alemman lappeen lisäksi myös ylemmälle lappeelle. Lumiesteillä voidaan suojata myös kattoikkunoita, läpivientejä ja valokatteita.
Lumieste sijoitetaan lähelle lappeen ulkoreunaa, mielellään ulkoseinän kohdalle, jolloin suurin kuormitus osuu juuri seinän kohdalle. Esteet eivät vapauta lumenpudotuksesta. Lumet pitää pudottaa katolta ajoissa, jotta lumikuorma ei ylitä katon kantavuutta.
Monimutkaisella katolla saattaa joutua siirtymään tasolta toiselle.
Monimutkaisella katolla saattaa joutua siirtymään tasolta toiselle. Silloin pieni lapetikkaan pätkä, esimerkiksi kuvassa oleva askelmatikas on kätevä. Sekään ei saa kerätä lunta. Lisätietoa www.piristeel.fi

 

Kiinnitykset kattomateriaalin mukaan. Jotta kattoturvatuotteet todella parantaisivat turvallisuutta, ne tulee kiinnittää kattoon tukevasti ohjeita noudattaen. Jokaiselle kattomateriaalille on omat kiinnitystarvikkeensa ja kiinnitysohjeensa. Esimerkiksi konesaumatulla peltikatolla turvatuotteet voidaan kiinnittää puristamalla kiinnikkeet ruuveilla kiinni saumoihin tekemättä reikiä katteeseen.
Tiilikatolla kiinnikkeet kiinnitetään erillisiin kattoturvatuotteita varten asennettuihin ruoteisiin. Kattoturvatuotteet ja etenkin niiden kiinnitykset tarkastetaan huolellisesti vähintään kerran vuodessa. Ota tavaksi tehdä tarkastus esimerkiksi juuri ennen nuohoojan käyntiä.