Maakunnista eniten mökkejä oli Varsinais-Suomessa, jossa oli noin 47 700 kesämökkiä. Myös Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla mökkejä oli yli 40 000. Vähiten kesämökkejä oli Ahvenanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Yksittäisistä kunnista eniten kesämökkejä oli Kuusamossa, jossa oli yli 6 000 mökkiä. Seuraavaksi eniten mökkejä oli Mikkelissä, Kuopiossa, Tammisaaressa ja Mäntyharjulla. Kesämökeistä puolet on 40 neliöisiä tai sitä pienempiä.
Vuodesta 1990 kesämökkikanta on kasvanut eniten Etelä-Savon maakunnassa, jossa mökkejä oli noin 10 700 enemmän kuin vuonna 1990. Pienin muutos kesämökkikannassa on tapahtunut Ahvenanmaalla, jossa mökkien määrä on lisääntynyt vuodesta 1990 noin 1 300 mökillä.
Uusien, vuonna 2007 valmistuneiden, kesämökkien omistajien keski-ikä oli 53 vuotta, kun kaikkien mökinomistajien keski-ikä oli 61 vuotta. Alle 40-vuotiaita mökinomistajia oli vain 5 prosenttia.
Eniten kesämökkejä kunnittain 31.12.2007
Eniten kesämökkejä kunnittain 31.12.2007
Lähde: Tilastokeskus.