Asianmukaisesti toteutettu talvikunnossapito lisää turvallisuutta

Talo

Kiinteistönomistaja kantaa vastuun talvikunnossapidon laiminlyönneistä syntyvistä vahingoista.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kiinteistönomistajan vastuulla on huolehtia talviaikaan toteutettavasta kiinteistön talvikunnossapidosta. Tällöin kiinteistönomistaja vastaa lumen ja jään poistosta sekä hiekoituksesta kiinteistön piha-alueilla ja tonttiin rajoittuvalla jalkakäytävällä.

Järjestyslain mukaan piha-alueiden lisäksi kiinteistönomistaja vastaa myös siitä, että katolta putoava lumi ei aiheuta vaaratilanteita ohikulkeville ihmisille tai omaisuudelle.

Talvikunnossapidon toteuttamiseen löytyy vaihtoehtoisia keinoja

Kiinteistönomistaja voi solmia tehtävien hoitamisesta sopimuksen kiinteistöhuoltoyrityksen kanssa tai kunnossapitotehtävät voidaan hoitaa talkootyönä yhdessä kiinteistön asukkaiden kanssa. Olennaisinta on, että kiinteistönomistajalla on ensisijainen vastuu oman kiinteistön alueella tapahtuvista onnettomuuksista ja vahingoista. Tästä syystä velvoitteiden hoitamista ei tule laiminlyödä.

– Kiinteistöliitto suosittelee aina kirjallisen sopimuksen laatimista talvikunnossapidon osalta. Jos päädytään ostamaan palvelut kiinteistöhuoltoyritykseltä, on sopimukseen kirjattava selkeästi minkälaisesta palvelusta on sovittu esimerkiksi lumenaurauksen ja hiekoituksen osalta, opastaa vanhempi lakimies Tiina Hallberg Kiinteistöliitosta.

Riskit tunnistettava

Taloyhtiön valitessa itselleen kiinteistöhuoltoyritystä Tiina Hallberg neuvoo kiinnittämään huomiota työhön palkattavan yrityksen kokemukseen talvikunnossapidon toteuttamisesta, sillä ammattitaitoinen tekijä hallitsee työnsä myös vaativissa olosuhteissa.

– Toisaalta talvikunnossapitoon on budjetoitava riittävästi varoja kiinteistön talousarvioissa. Sitä ennen taloyhtiön hallituksen on kyettävä tunnistamaan kiinteistönsä riskit, jotta ne voidaan eliminoida oikeilla päätöksillä, Hallberg sanoo.

Laiminlyönneistä joutuu vastuuseen

Asunto-osakeyhtiössä hallituksen ja isännöitsijän vastuulla on huolehtia siitä, että talvikunnossapito on järjestetty asianmukaisesti. Vahingon tapahtuessa asunto-osakeyhtiöllä on ensisijainen korvausvastuu. Kiinteistöpalveluyritys vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, ettei se ole hoitanut yhdessä sovittuja velvoitteitaan.

– Myös hallitus ja isännöitsijä voivat joutua vastuuseen vahingosta omien laiminlyöntiensä perusteella ja tämä vastuu voi olla myös rikosoikeudellista, Tiina Hallberg muistuttaa.

Lähde: editori.fi
Haastateltavana Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Tiina Hallberg

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

kiinteistö kiinteistönhoito lumenpudotus lumityöt talvikunnossapito


Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: