Infra ry on julkaissut oppaan pientalon maarakennustöiden teettämisestä.

Pientalohanke on suurimpia investointeja, joihin yksittäinen perhe tai henkilö elämänsä aikana ryhtyy. Oman kodin rakennusprojekti on yleensä myös ensimmäinen tutustuminen rakentamisen tai rakennuttamisen maailmaan. Tämän vuoksi hankkeeseen kannattaa valmistautua huolella hankkimalla riittävästi tietoa ja osaamista eri lähteistä. Kyseessä on pitkäkestoinen ja monimutkainen hankekokonaisuus, johon sisältyy paljon suunnittelua, päätöksentekoa, sopimustekniikkaa ja valvontaa sekä lukuisa määrä hankeosapuolia kuten viranomaisia, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja tavarantoimittajia. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa muun muassa näiden osapuolten töiden yhteensovittamisesta ja työmaalla työskentelevien työturvallisuudesta.
Rakennushankkeen toteutus alkaa raivaus- ja maarakennustöillä. Nämä ovat ensimmäisiä työvaiheita, joita työmaalle tilataan. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee jo tässä vaiheessa olla selvillä rakennuttajan ja urakoitsijoiden välisistä velvollisuuksista ja tarvittavista sopimuksista. Jos maarakennustöihin lähdetään vajavaisilla tiedoilla tai osaamisella, voidaan päätyä riitatilanteisiin työn laadusta, laajuudesta tai korvauksista.

Infra ry:n opas perehdyttää pientalorakentajan maarakennustöihin liittyviin suunnitelmiin, olosuhteiden vaikutukseen, konepalvelun ja työurakoiden tilaamiseen sekä itse maarakennustöiden tekemiseen

Pientalon maarakennustyöt -oppaan voi tulostaa veloituksetta osoitteesta www.infrary.fi/konepalvelu.

Oppaan on laatinut DI Tuomas Palolahti Mittaviiva Oy:stä. Kirjoitustyössä on avustanut DI, KM Tarja Mäki.

Infra ry on maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan yrittäjien ja yritysten etujärjestö, joka hoitaa sekä elinkeino- että työmarkkina-asioita. Jäsenet toteuttavat 80 prosenttia Suomen maa- ja vesirakennusalan uudistuotannosta. Infra ry on osa Rakennusteollisuus RT-liittoyhteisöä, jonka toimialat ovat Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.