Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus (ke6689)    

   

Lomake, jolla haetaan lupaa aloittaa osaksi tai kokonaan rakennustyö tai muu toimenpide ennen luvan lainvoimaisuutta. (lähde:lomake.fi)
linkki    

   

Asuinhuoneistot (RH2_s.dot)    

   

Asuinhuoneistotiedot useamman asuinhuoneiston rakennuksista sekä aina, kun laajentamisen tai muutostöiden yhteydessä olemassa olevat asuinhuoneistotiedot muuttuvat. (lähde:lomake.fi)
linkki    

   

Asuinhuoneistot (RH2s.pdf)    

   

Lomake palautetaan rakennushankeilmoituksen ohessa rakennusvalvontaviranomaiselle. Asuinhuoneistotiedot useamman asuinhuoneiston rakennuksista sekä aina, kun laajentamisen tai muutostöiden yhteydessä olemassa olevat asuinhuoneistotiedot muuttuvat. (lähde:lomake.fi)
linkki    

   

Hakemus, Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 §. Hakemus, Poikkeaminen MRL 171–174 § (ke6688)    

   

Lomake, jolla haetaan suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. – (lähde:lomake.fi)
linkki    

   

Hakemus/ilmoitus ja päätös, vastava työnjohtaja (ke6698)    

   

Lomake, jolla haetaa oikeutta toimia rakennustyön vastaavana työnjohtajana tai erityisalan työnjohtana. (lähde:lomake.fi)
linkki    

   

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta (ke6696)    

   

Lomake, jolla ilmoitetaan naapurille vireilletulevasta rakennuslupahakemuksesta. (lähde:lomake.fi)
linkki    

   

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9 fi+sv.dot)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan rakennuksen fyysinen poistuminen rakennuskannasta (purkaminen, tuhoutuminen, ränsistyminen). – (lähde:lomake.fi)
linkki    

   

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9 fi+sv.pdf)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan rakennuksen fyysinen poistuminen rakennuskannasta (purkaminen, tuhoutuminen,ränsistynyt rakennus). – [ Väestörekisterikeskus ]
linkki    

   

Rakennushankeilmoitus (Täyttöohje ja rakennusluokitus erillisenä ks. Ohjeet) (RH1_fi.dot)    

   

Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen (MRL 147 §) ja palauttaa sen muiden rakennuslupamenettelyssä vaadittavien asiakirjojen mukana kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, joka välittää tiedot väestötietojärjestelmään. (lähde:lomake.fi)
linkki    

   

Rakennushankeilmoitus ja aloitusilmoitus (sama kuin painettu lomake RH1) (RH1_RH5)    

   

Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen (MRL 147 §) ja palauttaa sen muiden rakennuslupamenettelyssä vaadittavien asiakirjojen mukana kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, joka välittää tiedot väestötietojärjestelmään. (lähde:lomake.fi)
linkki    

   

Rakennuslupahakemus (ke6666)    

   

Lomake, jolla haetaan rakennuslupaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. (lähde:lomake.fi)
linkki    

 

Rakennusvaiheilmoitus (RH5 fi+sv.dot)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan rakennushankkeen aloittaminen, valmistuminen, raukeaminen tai myönnetty jatkoaika. (lähde:lomake.fi)
linkki    

   

Rakennusvaiheilmoitus (RH5 fi+sv.pdf)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan rakennushankkeen aloittaminen, valmistuminen, raukeaminen tai myönnetty jatkoaika. (lähde:lomake.fi)
linkki    

   

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (ke6625)    

   

Lomake, jolla ilmoitetaan rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (lähde:lomake.fi)
linkki    

   

Toimenpidelupahakemus. Toimenpideilmoitus. (ke6692)    

   

Lomake, jolla haetaan toimenpidelupaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta tai tehdään toimenpideilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. (lähde:lomake.fi)
linkki