TEKSTI CLAS VON BELL JA MARTTI TALA
KUVAT VALMISTAJIEN JA MAAHANTUOJIEN
Tulipalon voi sammuttaa käytännössä kolmella tavalla. Palo sammutetaan yleensä jäähdyttämällä tai tukahduttamalla. Kolmas tapa on poistaa palava aine. Jäähdytykseen käytetään yleensä vettä ja tukahduttamiseen esimerkiksi jauhesammutinta. Palavan aineen poisto on kyseessä esimerkiksi silloin, kun nestekaasuletku katkeaa ja syttyy palamaan. Tuli sammuu, kun venttiili suljetaan.
Alkusammutus ei enää auta.
Kun tulipalo on ehtinyt tähän vaiheeseen, alkusammutuksen pohtiminen on jo myöhäistä.

Tulipalon alkusammutus on tärkeää

Asuntopalot eivät enää ole samanlaisia kuin ennen, sillä materiaalit ovat muuttuneet. Ennen kodeissa käytettiin vain suhteellisen hitaasti syttyviä luonnonmateriaaleja, kuten puuta, villaa ja puuvillaa. Palo eteni hitaasti, ja yleensä se ehdittiin sammuttaa, ennen kuin se riistäytyi käsistä. Paras ja melkein ainoa sammutusaine oli vesi.
Nyt tilanne on huonompi. Asunnot ovat täynnä herkästi syttyviä ja nopeasti palavia tekokuituja ja muoveja, ja siksi tulipalo etenee nopeammin ja tuhoisammin kuin ennen. Tulipalon kriittinen hetki, niin sanottu kokonaissyttyminen, koittaa jo alle kymmenessä minuutissa. Kokonaissyttyminen tarkoittaa sitä, että kytevistä ja palavista aineista kertyneet kaasut leimahtavat ja asunto syttyy kauttaaltaan.
Jotta tuli saadaan hallintaan ja sen leviäminen estetyksi, palo pitää saada sammumaan ennen kokonaissyttymistä. Alkusammutus on olennaisen tärkeä vaihe. Se jää aina asukkaiden tai naapureiden tehtäväksi, koska useimmilla paikkakunnilla palokunta ei ehdi paikalle alle kymmenessä minuutissa palon syttymisestä.
On siis erittäin tärkeää, että kotona on toimiva palovaroitin ja sopivat alkusammutusvälineet, joiden käyttöä pitää myös harjoitella.
Kodin paloturvallisuuden perushankinnat: jauhesammutin, sankoruisku ja sammutuspeite.
Kodin paloturvallisuuden perushankinnat. Kuuden kilon jauhesammutin, sankoruisku ja sammutuspeite takaavat, että käytössä on sopiva sammutin tilanteeseen kuin tilanteeseen. Sankoruiskun päällä on palovaroitin, joita pitäisi olla joka kodissa useampia kuin yksi.

Tulipalon sattuessa on toimittava nopeasti

Tulipaloon varautuminen ei tule kalliiksi. Palovaroittimen saa jo alle 10 eurolla, alkusammuttimiin menee enintään 200 euroa. Kodin sisustuksen suunnittelu paloturvalliseksi ei maksa kuin aikaa. Halpaa turvallisuutta on myös se, että laitteet ja kojeet pidetään kunnossa, paikat siistinä ja palavat aineet järjestyksessä ja selvästi merkittynä, ja moni tulipalo jäisi syttymättä, jos kukaan ei tupakoisi sängyssä.
Kun tuli on irti, on toimittava nopeasti ja määrätietoisesti. Tulipalon sytyttyä on vain kolme tehtävää: ihmisten ja eläinten pelastaminen, alkusammutus ja palokunnan hälyttäminen. Kun palo on havaittu, on tärkeää herättää asukkaiden huomio. Asukkaat on pelastettava rauhallisesti, mutta nopeasti ja määrätietoisesti – sekä muistaen, että lapset ovat ehkä menneet peloissaan piiloon ja että järkyttyneet aikuisetkaan eivät enää käyttäydy järkevästi. Pelastajan pitää rauhoitella muita.
Pienestäkin palosta muodostuu nopeasti savua ja palamiskaasuja. Lämpö ja savu nousevat asunnossa ylöspäin. Siksi pitää liikkua mahdollisimman lähellä lattiaa, missä savu haittaa vähiten näkyvyyttä ja missä on viileintä. Ovia ei saa avata harkitsematta. Ensin pitää tunnustella, onko ovi jo kuuma ja suojata itsensä mahdollisia pistoliekkejä vastaan. Pelastaudu aina poispäin tulesta.
Ennen kuin poistuu asunnosta, on varmistettava, että ovet ja ikkunat jäävät kiinni. Näin estetään tulen leviäminen.
Rasvapaloa ei saa sammuttaa vedellä.
Rasvapaloa ei saa sammuttaa vedellä. Tässä on tulos, kun palavaan rasvakattilaan kaadettiin puoli kahvikupillista vettä.

Hälytä ja sammuta oikein

Yleinen hätänumero koko maassa on 112. Paloilmoitusta tehtäessä on pyrittävä olemaan rauhallinen ja asiallinen. Hätäkeskukseen soitetaan vasta sen jälkeen, kun asukkaat ja mahdolliset kotieläimet on saatu asunnosta turvallisesti ulos.
Kun soitat hätäkeskukseen, ilmoita ensin, kuka olet ja mistä puhelinnumerosta soitat. Kerro, mikä palaa, miten palaa ja missä palaa. Kerro osoite ja mainitse myös kunta, jotta apu ei vahingossa ohjaudu väärään kuntaan. Kerro, onko joku vaarassa. Kuuntele rauhallisesti päivystäjän kysymykset ja vastaa niihin. Kerro, miten palokunta löytää parhaiten perille ja sovi mahdollisesti tarvittavasta opastuksesta. Puhelinta ei saa sulkea, ennen kuin hätäkeskuksesta annetaan lupa siihen.
Alkusammutus on aloitettava viimeistään silloin, kun hälytys on tehty. Joskus kannattaa ensin koettaa sammuttaa tuli itse ja hälyttää palokunta vasta sen jälkeen. Jos paikalla on useita asukkaita tai auttajia, yksi hälyttää palokunnan samalla, kun toiset ryhtyvät alkusammutukseen.
Alkusammutuksen onnistumista edistää, jos asukkaat ovat henkisesti valmistautuneita. Paljon auttaa jo pelkästään se, että käydään perheen kesken läpi mahdolliset tulipalotilanteet. Miten sammutan syttyneen joulukuusen? Mitä teen, jos televisio syttyy? Entä palava rasva keittiössä? Sammuttamisessa tärkeintä on maltti. Rauhallisesti ja määrätietoisesti toimien isokin palonalku voi talttua. On kuitenkin tärkeää osata valita tilanteeseen sopivat sammutusvälineet ja -menetelmät.
Sammutuspeitteen käyttö on helppoa. Paloa lähestytään peitteen suojassa, kädet peitteen alla. Jos ulkona tuulee kovasti, voi pitää jalalla kiinni peitteen alareunasta. Peite viedään palon päälle rauhallisesti ja määrätietoisesti ja niin, että itse sammuttaja on koko ajan peitteen suojassa. Kun peite on palon päällä, se suljetaan tiiviisti ja annetaan sen olla paikallaan, kunnes palo on varmasti sammunut. Peitteen alle ei saa koskaan kurkistaa liian aikaisin, koska silloin liekit voivat lyödä suoraan kasvoihin.
Useimmiten palava aine on puuta, paperia tai kangasta. Ne sammutetaan helpoimmin vedellä jäähdyttäen. Paras sammutin kotona on sankoruisku tai puutarhaletku. Vettä voi myös heittää tuleen ämpärillä ja muilla kipoilla. Yleensä tuli kuitenkin yltyy, ennen kuin seuraava ämpärillinen on haettu.
Toinen tehokas ja halpa sammutin on kunnollinen sammutuspeite. Sillä tukahduttaa helposti esimerkiksi kattilassa riehuvan rasvapalon. Sillä voi myös sammuttaa palavat vaatteet tai television. Hätätilassa auttaa hyvin myös matto tai luonnonmateriaalista tehty huopa.
Jos keittiössä syttyy rasvapalo, se tukahtuu helpoimmin kattilan kannella. Rasvapaloon ei missään nimessä pidä kaataa vettä, koska jo ruokalusikallinen vettä palavaan rasvaan aiheuttaa 2–3-metrisen liekin. Jos vaatteet syttyvät palamaan, ne saa sammumaan maassa kierittämällä tai sammutuspeitteeseen käärimällä.
Jauhesammutin on yleisin käsisammutin.
Jauhesammutin on yleisin käsisammutin. Sen suihku pitää suunnata liekkien juureen eikä savuun.

Jos jokin sähkökoje, kuten televisio tai kahvinkeitin, syttyy palamaan, täytyy aina irrottaa pistoke seinästä. Jos pistokkeen irrottaminen on hankalaa ja palo sattuu valoisaan aikaan, voi myös katkaista virran pääkatkaisijasta. Sammutuksen saa aloittaa vasta sitten, kun laite on irti sähköverkosta.

Sähkölaitteita ei saa sammuttaa vedellä, koska sähköiskun vaara on ilmeinen. Viisainta on käyttää sammutuspeitettä tai käsisammutinta, joka on hyväksytty sähköpalojen sammutukseen.
Koti turvalliseksi
Kodin turvallisuuden perusta on pelastautumis– ja sammutussuunnitelma. Sen tekeminen
kuulostaa ehkä virastomaiselta, mutta kun suunnitelma on kerran tehty, on paljon helpompi toimia oikein vaaran uhatessa.
Tulipalo on aina yllätys, ja pelastautumisen kannalta ratkaisevia ovat ensimmäiset sekunnit. Kun esimerkiksi yöllä herää palovaroittimen ääneen, on tehtävä oikeat ratkaisut nopeasti ja tehokkaasti. Oikeat toimintatavat on opetettava sekä lapsille että aikuisille. Selviytymismahdollisuudet ovat paremmat, jos perheessä on tehty etukäteen pelastautumissuunnitelma ja sitä on myös harjoiteltu.
Pelastautumissuunnitelma tehdään koko perheen voimin. Suunnitelmaa tehtäessä käydään läpi, mitä tehdään tulipalotilanteessa ja minne lähdetään turvaan. Poistumisteitä on oltava vähintään kaksi. Talon ulkopuolelle sovitaan kokoontumispaikka, johon kaikki asunnon asukkaat kokoontuvat tulipalon aikana. Näin voidaan heti havaita, jäikö joku vielä asuntoon. On myös hyvä sopia etukäteen, kuka hälyttää palokunnan ja kuka ryhtyy sammuttamaan.
Pelkkä poistumissuunnitelma ei kuitenkaan riitä. On myös opeteltava toimimaan sen mukaan.
Lasten kanssa poistumista kannattaa harjoitella leikkien, etteivät he pelästy. Harjoittelun tavoitteena on iskostaa koko perheen alitajuntaan oikea toiminta tulipalotilanteessa. Lapsille on painotettava etenkin sitä, että ei saa piiloutua mihinkään. Harjoittelussa on syytä käydä läpi kaikki mahdolliset tulipalotilanteet ja erilaiset syttymispaikat.
Oikeiden toimintatapojen mieleen painaminen ja harjoittelu lasten kanssa kannattaa. Lehdissäkin kerrotaan silloin tällöin paloviranomaisten todenneen, että lapsen oikea toiminta esti katastrofin syntymisen.
Tarkista palovaroitin säännöllisesti
Joka asunnossa pitää nykyään olla toimiva palovaroitin, ja kun varoittimen kerran ostaa, voi samalla ostaa vähintään kaksi. Ohjeen mukaan varoittimia pitäisi olla vähintään yksi 60 asuinneliötä kohden. Lisäksi toinen varoitin on hyvä olla siltä varalta, että toinen menee rikki.
Jos talossa on useita kerroksia, joka kerroksessa pitää olla vähintään yksi palovaroitin. Melkein puolet kuolemaan johtaneista paloista syttyy asukkaiden nukkuessa. Siksi palovaroitin on asennettava lähelle makuuhuonetta. Kaksikerroksisessa talossa varoittimen on ainakin oltava katossa portaikon kohdalla. Keittiöön palovaroitinta ei saa asentaa, koska siellä se saattaa hälyttää turhaan ruoan käryistä.
Palovaroittimen toiminta on tarkistettava säännöllisesti. Pariston voi tarkistaa tarkistusnapilla. Oikea paristonvaihtohetki on vuosittain 112-päivänä eli 11.2.
Lisäksi varoittimen toimintaa pitäisi kokeilla aidolla savulla. Kokeiluun sopivaa savua syntyy, kun sammuttaa kynttilän tai tulitikun varoittimen alla. Jos varoitin on kunnossa, se huutaa pienestä savumäärästä muutamia kymmeniä sekunteja ja hiljenee savun hälvettyä.
Markkinoilla on myös malleja, joissa useita hälyttimiä voi kytkeä sarjaan, jolloin kaikki hälyttävät yhden niistä havaitessa savua. Varoittimen voi myös kytkeä hälytysjärjestelmään, joka välittää tiedon eteenpäin joko vartiointiliikkeeseen tai omaan matkapuhelimeen.
Kodin paloturvallisuutta suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon myös palokunnan tarpeet. Palokunnan on päästävä mahdollisimman helposti ja nopeasti tulipalon luo. Ajoväylällä on oltava tilaa sekä korkeussuunnassa että leveyssuunnassa, sillä palokunnan nostolava- ja tikasautot vaativat reilusti tilaa.
Paljonko kaikki maksaa?
Palotarvikkeita myyvät erikoisliikkeet, rautakaupat, tavaratalot ja huoltoasemat. Hinnat vaihtelevat paljon ostopaikan mukaan, ja tämän luettelon hinnat ovat suuntaa-antavia.
  • Sankoruisku 90 euroa
  • 6 kilon jauhesammutin 80 euroa
  • Sammutuspeite 25 euroa
  • Palovaroitin 10 euroa
  • Jauhesammuttimen vuositarkistus 10 euroa
  • 6 kilon jauhesammuttimen täyttö 50 euroa