Kuutiomäärät vähenivät kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta julkisia palvelurakennuksia. Eniten väheni liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä. Rakennusluvan sai noin 27 000 uutta asuntoa, mikä on viidenneksen vähemmän kuin vuoden 2007 aikana.

Joulukuussa 2008 rakennuslupia myönnettiin 3,7 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on kolmannes enemmän kuin vuoden 2007 joulukuussa. Teollisuus- ja varastorakennusten sekä maatalousrakennusten lupakuutiot kasvoivat selvästi edellisvuotisesta. Asuinrakennuslupien määrä sen sijaan väheni vuoden 2007 joulukuusta.

Myönnetyt rakennusluvat joulukuussa ja tammi-joulukuussa 2008