Rakentamiseen ryhdyttäessä on syytä muistaa, että ongelmia syntyy aina, usein pieniä ja joskus isompia. Useimmiten ne ratkaistaan hyvässä sovussa vastuullisen talokauppiaan ja urakoitsijan kanssa. Talotoimittajasta ja urakoitsijoista kannattaa yrittää hankkia muilta rakentajilta tietoa ja mielipiteitä. Omaa asennoitumista auttaa, kun muistaa, että täysin virheetöntä taloa tuskin on olemassa. Rakentamisen laatutasoa ohjaa pitkälle hyvä rakentamistapa, jota osaltaan edustaa RYL (rakentamisen yleiset laatuvaatimukset sallittuine toleransseineen).

Talopakettitoimituksiin ja niiden ehtoihin en tässä kirjoituksessa voi ottaa yksityiskohtaisesti kantaa niiden toimittajakohtaisten eroavaisuuksien takia. Suosittelen kuitenkin aina palkkaamaan osaavan vastaavan työnjohtajan tai rakennusalan konsultin, joka arvioi eri toimittajien toimitussisältöjä ja sopimuksen mukaista toimituksen lopullista valmiusastetta, sillä niissä on suuria eroavaisuuksia kuten myös toimittajien käyttämissä materiaaleissa.

Pääsääntö rakentamisessakin on, että yleensä hyvää ja halpaa ei ole olemassa. Jostain osiosta se halpa hinta saadaan aikaiseksi, joko materiaalista tai työstä. Toisaalta kalleus ei myöskään yksistään ole laadun tae.