Palkintoraadin puheenjohtaja, Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piirin aluepäällikkö Veikko Matikainen kertoi palkitsemisperusteluissaan Jorma Saarijärven kunnostautuneen käytännönläheisten opetusmenetelmien työelämälähtöisessä kehittämisessä ja laajemminkin yritysyhteistyön edistämisessä mm. harjoitus- ja opinnäytetöissä.

-Myös opiskelijoiden motivoinnissa sekä laatutietoisuuden ja johtamiskäytäntöjen kehittämisessä näkyvät hänen kädenjälkensä. Lisäksi Jorma Saarijärvellä on merkittävä ansio uuden valtakunnallisen rakennusmestari amk -tutkinnon menestyksellisessä käynnistämisessä Savonia ammattikorkeakoulussa, totesi Matikainen.

Rakennusmestari amk -koulutus on menestystarina

Jorma Saarijärven mukaan oppilaitosten ja yrityselämän yhteistyöhakuisuus on parantunut rakennusalalla tuntuvasti takavuosikymmenistä. -Opiskelijoiden harjoitteluun liittyvää yhteistyötä olisi kuitenkin yhä kehitettävä. Opiskelijoiden motivaatio ja kiinnostus rakennusalaa kohtaan on ilahduttavasti noussut. Aikuisopiskelijoiden korkea motivaatio näkyy mm. rakennusmestari amk -tutkinnon vähäisinä keskeyttämisinä. Ensimmäiset kurssilaiset valmistuivat nyt jouluksi ja loput kevään mittaan.

-3,5-4-vuotinen urakka on melkoinen sitkeyden osoitus, sillä tiivistahtinen opiskelu tapahtuu työn ohessa ja luennot ajoittuvat perjantai-illoiksi sekä lauantaipäiviksi. Hakijoita rakennusmestari amk –tutkintoa varten on jopa seitsemän-kahdeksankertaisesti opiskelupaikkoja kohti eli paljon muita tutkintoja enemmän. Opiskelija-aines on myös laadukasta ja työelämässä kokenutta.

-Rakennusalalla on erityisen tärkeää teoriatiedon ja käytännön ammattitaidon yhdistäminen. Yrityselämä arvostaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Kehittämisen kohteena voisi olla yritysten henkilöstön osaamisen päivittäminen, koska uusia työmenetelmiä, säädöksiä, materiaaleja, laitteita ja paljon muutakin tulee rakennusalalle tiheään. Haaste ammattitaidon ylläpidosta kasvaa koko ajan. Se on tärkeää työn tuottavuuden lisäksi laadulle. Laatuvirheiden syihin on päästävä käsiksi kaikkien osapuolten syvällisemmällä ja kriittisemmällä paneutumisella työvaiheisiin ja -menetelmiin, kertoi Savonia ammattikorkeakoulussa ja sen edeltäjässä, teknillisessä opistossa yli 20 vuotta työskennellyt Jorma Saarijärvi.

Viides palkitsemiskerta

Rakennustietopalkinto jaettiin Kuopion alueyksikön eli Itä- ja Keski-Suomen alueella viidennen kerran. Viime vuonna sen sai maaninkalainen rakentajayritys RP-Karmi Oy ja sitä ennen Kuopion asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo, rakennusneuvos Martti Kankkunen Savocon Oy:stä ja Kuopion kaupungin intendentti Helena Riekki.

Palkinto myönnetään yksityishenkilölle tai työryhmälle, joka on edistänyt erityisen ansiokkaasti hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa alan tietoa tuottamalla, jakamalla tai hyödyntämällä. Vastaava palkinto jaetaan myös Rakennustietosäätiön Tampereen, Lappeenrannan ja Oulun alueyksiköissä.

Rakennustietosäätiön taustalla on koko Suomen rakennusala. Sen edustajistoon kuuluu mm. 50 järjestöä rakennusalalta. Alueellisen Rakennustietopalkinnon lisäksi RTS jakaa Pietilä-palkinnon uudistushenkiselle nuorelle arkkitehdille, RAKEVA-palkinnon uusien toimintatapojen ja työmenetelmien soveltamisesta rakentamisessa tai suunnittelussa sekä ga-yhteistyöpalkinnon.