Mitkä lait ja määräykset ohjaavat märkätilojen suunnittelua, rakentamista ja korjaamista?

– Rakentamista ja korjaamista ohjaavia lakeja ovat Suomen rakentamismääräyskokoelma ja maankäyttö- ja rakennuslaki. Märkätilojen rakentamiseen tai remontoimiseen tarvitaan aina lupa. Omakotiasuja tarvitsee paikkakunnasta ja remontin laajuudesta riippuen rakennus- tai toimenpideluvan. Asunto-osakeyhtiössä tarvitaan näiden lisäksi taloyhtiön lupa. Viranomaisilla voi vielä olla omia ohjeitaan rakentajille ja remontoijille.

Mitä asioita pitää ottaa huomioon, ennen kuin ryhtyy remonttiin?

– Ensimmäiseksi pitää tietää, miksi remonttiin ryhdytään. Kun syy on selvillä, valitaan tarvittavat suunnittelijat. Jos kyseessä on vesivahingon korjaaminen, tarvitaan aivan erilaista osaamista kuin silloin, kun uusitaan kylpyhuoneen pintamateriaalit. Rakennesuunnittelijan asiantuntemus on tarpeen, jos tiloissa on ollut vesivahinko tai rakenteissa on vaurioita. Arkkitehti tai sisustusarkkitehti osaa todennäköisesti katsoa kokonaisuutta parhaiten, kun epäkäytännöllisestä tilasta halutaan saada toimivampi.

Mitä saa tehdä itse? Mitkä työt kuuluvat ammattilaisille?

– Vastuukysymysten takia jättäisin märkätilojen rakentamisen ja remontoimisen kokonaan ammattilaisille. Muun muassa vedeneristysten takia remontointi vaatii erityistä huolellisuutta ja taitoa. Taloyhtiöissä remontin jokainen ns. peittyvä työvaihe pitää tarkistuttaa ja hyväksyttää taloyhtiöllä ennen seuraavaa työvaihetta.

Vaikka talon asukas voi periaatteessa asentaa itse kylpyhuoneen kalusteet, osaako hän tehdä työn rikkomatta vedeneristyksiä? Kannattaa myös tarkistaa etukäteen, että ammattilaisten vastuuvakuutukset ovat kunnossa. Vika ei välttämättä paljastu vielä remontin aikana, vaan joskus jopa vuosien kuluttua.

Asukkaan kannattaa keskittyä kaakeleiden ja kalusteiden valintaan. Hänen tehtävänsä on myös valita hankkeelle nimettävän pääsuunnittelijan avulla töihin ammattitaitoiset suunnittelijat ja toteuttajat.

Paljonko tilaa toiminnoille?

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei aseteta vähimmäismittoja esimerkiksi suihkutiloille. Ainoat mitat koskevat oviaukkoja. Vähimmäisvaatimus uusissa taloissa on, että oven leveys karmista karmiin on 900 mm. Vapaa kulkuaukko on siten vähintään 800 mm. Märkätiloissa pitäisi lisäksi olla halkaisijaltaan 1 400 mm tila, jossa pyörätuoli mahtuu kääntymään.

– Käytännössä nämä esteettömään rakentamiseen ohjaavat määräykset koskevat uudisrakennuksia, mutta myös vanhoja taloja silloin, kun niissä tehdään laaja remontti, arkkitehti Hilkka Maija Antila sanoo.

Ammattitaitoisilla suunnittelijoilla on yleensä hyvä käsitys siitä, kuinka paljon eri toiminnoille tarvitaan tilaa. Käytä heidän asiantuntemustaan.

Vanhan talon remontoijan on hyvä panna toiveensa tärkeysjärjestykseen.

– Vanhaan taloon ei yleensä saada mahdutettua kaikkia niitä hienouksia, mitä sisustuslehdet ja asuntomessutalot esittelevät, joten on pakko tehdä kompromisseja. Jos tilan ahtaa liian täyteen, siitä voi tulla täysin toimimaton.