Heinäkuussa voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön hallituksen on saatava tarkat tiedot huoneistoissa tehtävistä remonteista ja korjaustöistä. Taloyhtiöille annetaan myös oikeus valvoa entistä tarkemmin, että kunnossapitotyöt tehdään hyvän rakennustavan mukaisesti.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n mukaan taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden tulee valvoa, että kaikki kiinteistössä tehtävät sähkötyöt teetetään laillisesti toimivilla sähköalan ammattilaisilla.

Ennen töiden tilaamista kannattaa varmistaa, että asennuksista saa virallisen käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että asennus on tehty määräysten mukaisesti ja turvallisesti. Tarkastuspöytäkirjan toimittaminen on sähköurakoitsijoiden määräysten mukainen velvollisuus.

– Sähköasennukset tehnyt asennusliike vastaa mahdollisesti ilmenevistä vioista tai puutteista ja vastuutaho on yksinkertainen selvittää hyvin tehdystä käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta vielä vuosienkin kuluttua, Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton järjestöpäällikkö Arto Saastamoinen sanoo.

Saastamoinen muistuttaa, että sähköremonttien lisäksi myös huoneiston antenni-, puhelin- ja yleiskaapelointiin tehtävistä muutoksista ja korjauksista pitää ilmoittaa taloyhtiölle.

– Pahimmillaan määräysten vastaisesti tehdyt asennukset voivat vaikuttaa verkkoyhteyksien toimimattomuuteen ja jopa naapurihuoneistojen tv-kuvan laatuun, Saastamoinen sanoo.

Taloyhtiön suuremmista sähköremonteista on teetettävä varmennustarkastus valtuutetulla sähkötarkastajalla, mikäli asennuskohteiden sulakekoko ylittää 35 ampeeria. Mikäli tätä pienempiin töihin halutaan palkata ulkopuolinen valvoja, kannattaa tehtävään valita ammattitaitoinen sähkösuunnittelija, valtuutettu tarkastaja tai sähkölaitteiston kuntotutkija.

Ammattimaisesti toimivien sähkö- ja teleurakoitsijoiden, sähkösuunnittelijoiden, valtuutettuja tarkastajien sekä sähkölaitteistojen kuntotutkijoiden yhteystietoja löytyy helposti Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n ylläpitämästä Urakoitsija.fi -hakemistosta.