Vinkit hirsirakentajalle. Sisko ja Se veli -sarjassa seurataan talon rakentumista Paraisille.

Talo

Suunnitteluinsinööri Mikko Kyläkosken vinkit hirsitalon hankintaa suunnittelevalle.

 1. Hirsi on perinteinen ja vanha rakennusmateriaali. Vanhimmat asuinkäytössä olevat hirsitalot ovat iältään satoja vuosia. Voidaan siis sanoa, että hirsitalo kestää isoisonisältä pojalle.
 2. Hirsitalo hengittää ja siellä on hyvä hengittää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nurkista tuulee sisälle. Vaan sitä, että hirsiseinä tasapainottaa sisäilmaa vastaanottamalla ja luovuttamalla kosteutta.
 3. Hirsitalon rakenteissa tulisi suosia hengittäviä rakennusmateriaaleja. Paperipussissa on parempi kuin muovipussi, eihän leipäkään homehdu paperipussissa.
 4. Hirsitalo painuu. Kun hirret kuivuvat, niin ne hieman kutistivat, jolloin hirsiseinät painuvat. Lamellihirsitalossa tulee varautua siihen, että painuminen saattaa olla 20 mm/korkeusmetri eli 2,5 m korkea seinä voi painua alas 50 mm. Painuminen tapahtuu yleensä kahden ensimmäisen vuoden aikana.
 5. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida nämä hirsiseinien painumiset ikkunoiden ja ovien asennuksissa, painumattomissa väliseinissä, säädettävissä pilareissa ja kalusteasennuksissa – toisin sanoen käytännössä aina kun hirsiseinä yhdistyy painumattomaan rakenteeseen.

  Lisäksi alimpien hirsien porrastuksia tulisi välttää eli suunnitella rakennus niin, että hirsiseinät lähtevät samasta tasosta. Muutaman hirren porrastukset ovat toki mahdollisia, mutta niissä piilee aina omat riskinsä.


  Hirsitalojen rakennesuunnittelu tapahtuu kolmiulotteisesti, joten kohteesta saa hyvän käsityksen heti suunnittelun alkuvaiheessa. Rakennukseen pääsee tietokoneohjelmassa ”kävelemään” sisälle ja katsomaan miltä tuleva koti tai vapaa-ajan asunto vaikuttaa, sanoo suunnitteluinsinööri Mikko Kyläkoski.

 6. Hirsiseinä sellaisenaan ei aina riitä täyttämään tiukentuneita rakennusmääräyksiä. Hirsiseinien lämpöhäviöt kompensoidaan laittamalla muihin rakennusosiin enemmän lämmöneristettä ja käyttämällä parempia ikkunoita ja ovia kuin tavallisesti. Lämpöhäviöistä tehdään tasauslaskelma jolla osoitetaan, että rakennus täyttää sille asetetut vaatimukset.

  Hirren paksuuden tulee käytännössä olla yli 200 mm. Määräykset muuttuvat jälleen 2012 heinäkuussa, jolloin rakennuksen kokonaisenergiakulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja eli E-luku. E-luvun laskennassa huomioidaan myös rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto. Hirsitaloille on huomioitu lisähelpotus uusissa määräyksissä eli hirsitalojen rakentaminen on tulevaisuudessa helpottuu.

 7. Hirsitalojen rakennesuunnittelu tapahtuu kolmiulotteisesti, joten kohteesta saa hyvän käsityksen heti suunnittelun alkuvaiheessa. Rakennukseen pääsee tietokoneohjelmassa ”kävelemään” sisälle ja katsomaan miltä tuleva koti tai vapaa-ajan asunto vaikuttaa. Suunnittelu on koko ajan millintarkkaan, aina suunnittelupöydältä tietokoneohjatulle hirsien työstölinjalle asti.
 8. Rakentamisessa hirsi ei ole eloton materiaali niin kuten kivi. Nykyaikainen lamellihirsi on kuitenkin erittäin mittatarkkaa. Mikäli haluat perinteisempää tyyliä, valitse massiivihirsi.
 9. Mutta hirsitalon ei tarvitse olla nykyisin millään muotoa perinteinen. Nykyisillä rakennustekniikoilla ja eri rakennusmateriaaleja yhdistelemällä voidaan toteuttaa hyvinkin moderneja rakennuksia minkä Sisko ja Se veli -rakennusprojekti hyvin osoittaa.
 10. Hirsitalo on hyvä ja terveellinen valinta omaksi kodiksi ja hirsitalon rakentaneet ovat olleet valintaansa tyytyväisiä. Tästä kertoo se, että uudistuotantoa lukuun ottamatta hirsitaloja on harvoin myynnissä.

Lue myös varsinainen juttu projektin vaiheesta, joka käsittelee hirsirakentamista >


Julkaisuun liitetyt avainsanat:

hirren paksuus hirsi hirsirakentaminen hirsiseinä hirsitalo

Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: