Matalaenergiatalo Lunan mallitalo Auriga 1, jossa on runsaat 156 asuinneliötä.

Suomelan Talopakettifoorumiin osallistuneiden talovalmistajien mukaan tiukentunut taloudellinen tilanne heijastuu heidänkin arkeensa.

Harva talonrakentaja kuitenkaan täsmää urakkaansa lihaviin vuosiin, vaan koti rakennetaan silloin kun perheelle tarvitaan lisää tilaa ja rakentajilla on rahaa ja voimavaroja ryhtyä hankkeeseen. Huonoinakin aikoina uskaltaa ryhtyä rakentamaan, kunhan toimii järkevästi. Aika on tärkeä tekijä: kustannukset karkaavat helposti käsistä, jos tulee kiire.

Viisas rakentaja asettaa kustannustekijät tärkeysjärjestykseen ja käyttää enemmän aikaa urakoitsijoiden kilpailuttamiseen kuin talopaketin loppusummasta tinkimiseen. Tärkeintä on pitää hankkeen kokonaiskustannukset kurissa.


Perinteikäs. Kastellin Kartano kätkee sisäänsä runsaasti tilaa. Talon huoneistoala on 172 neliötä. Peruspaketin hinta 66 680 euroa.

Ei hukkaneliöitä. Rakentajien toiveissa näkyy, että pankit ovat alkaneet kiristää luottohanoja. Enää ei tavoitella valtavia unelmalinnoja, vaan kooltaan pienempiä ja muodoltaan yksinkertaisia edullisemmin toteutettavia ratkaisuja.

Hukkaneliöitä ei haluta. Yksikerroksiset ratkaisut ovat alkaneet kiinnostaa joitakin asiakkaita enemmän kuin kaksi- tai puolitoistakerroksiset talot. Toisaalta kaupungeissa tonttien koot pienenevät, ja se pakottaa rakentamaan ylöspäin.

Lainarahalla rakentavat eivät enää tavoittele yli 200-neliöisiä taloja, mutta ne, joilla on rahaa, käyttävät sitä runsaasti. Ilmiö näkyy erityisesti vapaa-ajan asunnoissa: niistä halutaan ylellisiä.

Talouden kiristyminen kasvattaa oman työn arvostusta. Enää ei välttämättä ostetakaan muuttovalmista avaimet käteen -kotia, vaan varaudutaan tekemään itse enemmän töitä rakennuksella.

Muutokset maksavat. Perusperiaate on: mitä enemmän omia toiveita, sitä enemmän kuluu rahaa. Talonvalmistajasta riippuu, kuinka paljon asiakas voi pyytää muutoksia valitsemaansa talomalliin. Esimerkiksi hirsitaloissa muunteluvaraa on, koska hirsirakentaminen on joka tapauksessa yksilöllistä, ja suuri osa rakentamisesta tehdään työmaalla.

Kun talo kootaan mahdollisimman valmiiksi jo tehtaalla, muutokset ovat lähinnä sitä, että siirretään seinän paikkaa. Esimerkiksi Älvsbytalon malleihin on mahdollista tehdä vain pieniä muutoksia, sillä yrityksen konsepti on myydä valmiiksi suunniteltuja ja toteutettuja koteja edullisesti.

Hinnoittelu selkeytyy. Kuluttajavirasto moitti kesällä talovalmistajia puutteellisesta markkinoinnista. Syystä, Suomelan Talopakettifoorumiin osallistuneet myöntävät. Kuluttajavirasto puuttui hintatietojen vajavaisuuteen jo edelliskesänä, joten yrityksillä olisi ollut vuosi aikaa panna asia kuntoon. Yli puolet valvontakampanjassa tutkituista 40 talopakettitoimittajasta ei ilmoita hintatietojaan ja pakettiensa toimitussisältöjä kuluttajaviranomaisia tyydyttävällä tavalla. Pyhännän Rakennustuotteen Jukka-Talo oli kampanjan kohteista ainoana korjannut markkinointinsa kuntoon.

Talovalmistajat ovat kuitenkin tehneet töitä asian eteen yhteisymmärryksessä Kuluttajaviraston kanssa, ja myös muun muassa Aatelitalo, Honkarakenne, Kastelli ja Mammuttihirsi ovat ryhtyneet julkaisemaan talopakettiensa hinnat ja toimitussisällöt netissä. Muiltakin valmistajilta hinnat ovat tulossa esiin.

Julkisuudessa on ihmetelty myös sitä, miksi muuttovalmiiden talopakettien hinnoissa on alueellisia eroja. Yritysten mukaan erot johtuvat pääosin siitä, että työ maksaa kasvukeskuksissa enemmän kuin pienemmillä paikkakunnilla. Kuluttajavirasto on eri mieltä ja perustaa käsityksensä Pientaloteollisuudelta saamiinsa tietoihin.

Foorumiin osallistuneet pitivät kiinni siitä, että työ maksaa kaupungeissa enemmän kuin maalla. Hintaa saattaa nostaa myös se, että kaupunkien pienille tonteille joudutaan räätälöimään erikoisratkaisuja.

Kuluttajien on vaikea vertailla talopaketteja, kun toimialalta puuttuvat yhteiset pelisäännöt. Osa sisällyttää kokonaishintaan toimituskulut ja rahdin, osa ei.

Hinnoittelu tullee tulevaisuudessa selkeytymään, sillä esimerkiksi Jukka- Taloilla ja Kastellilla on positiivisia kokemuksia hintojen julkaisemisesta. Kaupantekotilanne käy helpommaksi, kun asiakas tietää jo valmiiksi, minkä hintaista taloa hän – ainakin suurin piirtein – on ostamassa.

Neliö alle 2 000 eurolla. (artikkelin hintataso loppuvuodelta 2008)
Tarkan hinnan ilmoittaminen on hankalaa, koska ostaja vaikuttaa hintaan omilla valinnoillaan. Sama talopaketti muuttuu kodiksi aivan eri hinnoilla eri rakentajien käsissä.

Rakennustutkimus RTS Oy:n rakentajatutkimuksen mukaan uuden kodin rakentaa keskimäärin 1 500 euron neliöhinnalla. Pientaloteollisuuden laskelmien mukaan omakotitalo maksaa tontteineen noin 1 700 euroa/neliö. Oman hankkeensa todellisia tämänhetkisiä kustannuksia voi arvioida esimerkiksi TaloPeli- tai Koti-Optimi-ohjelmien avulla.

Energiatehokkuus kasvaa. Talotehtaat ja rakennusmateriaaleja valmistavat yritykset valmistautuvat parhaillaan parin vuoden päästä voimaan tuleviin rakennusmääräyksiin, jotka edellyttävät rakennuksilta entistä parempaa energiatehokkuutta. Vuonna 2012 vaatimukset tiukentuvat vielä lisää. Energian säästön taustalla on ilmastonmuutos ja siitä johtuva Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikka.

Osalla talovalmistajista on jo nyt tuotteita, joilla talosta saadaan EU-normit täyttävä rakennus. Osa on tuomassa omia lämpö- ja tiiviyspakettejaan markkinoille ja osa miettii tulevia toimenpiteitä. Puutalokymppi ehti kesällä jo tuomaan markkinoille uuden passiivirakennetalonsa, ja myös Luna esitteli loppukesällä uuden matalaenergiatalonsa.

Foorumiin osallistuneilla talovalmistajilla on se käsitys, että viime kädessä raha ratkaisee kuluttajan valinnat. Asiakas on valmis vaatimaan, mutta ei aina maksamaan. Lisäkulujen välttäminen on ymmärrettävää, sillä pankinjohtajakaan ei välttämättä katso suopeasti kustannusarvion paisumista.

Siksi esimerkiksi Jukka-Talot aikoo tuo markkinoille 9 erilaista seinämallia, joiden avulla yritys testaa asiakkaiden maksuvalmiutta. Asiakas valitsee itse, minkä energialuokan kodin hän rakentaa ja paljonko on valmis siitä maksamaan.

Sähkön hinnan kallistuessa monet rakentajat ovat kiinnostuneita lämmittämään talonsa jollakin muulla kuin suoralla sähköllä. Talovalmistajat tarjoavat yleensä talopaketteihinsa vesikiertoista lattialämmitystä, jonka lämmönlähteen asiakas voi valita itse. Käytännössä esimerkiksi pelletin polttaminen voi olla hankalaa ilman lisäjärjestelyjä, sillä kaikissa talomalleissa ei ole riittävästi tilaa pelletin varastointiin.

Mieti, laske ja vertaile! Selvitä omat voimavarasi mahdollisimman tarkasti ja realistisesti äläkä luota liikaa talkooapuun. Osta asiantuntijapalveluja jo hankkeen alussa ja varaa rahaa myös yllättäviin menoihin, sillä niitä tulee todennäköisesti väistämättä jokaiselle rakentajalle.

Hyvä asiakas tietää mitä haluaa ja varaa elämänsä todennäköisesti suurimpaan ja tärkeimpään kauppaan paljon aikaa. Ostajan ei tarvitse tietää juuri mitään, sillä rakentaminen onnistuu asiantuntijoiden avulla. Omat toiveet on kuitenkin syytä kirjoittaa vaikka paperille siinä vaiheessa, kun on aika tavata talopakettimyyjä. Myyjän tehtävä on löytää mallistoista asiakkaan toiveet täyttävä koti.

Kun lähdet neuvottelemaan talopaketin sisällöstä myyjän kanssa, jätä lapset hoitoon ja varustaudu pitkiin ja huolellisiin keskusteluihin.

Asiantuntijana Suomelan Talopakettifoorum
Suomelan elokuussa 2008 järjestämään Talopakettifoorumiin osallistuivat

Mikko Lahtinen (Aatelitalo)
Tapio Vyörykkä ja Lauri Konttila (Design-Talo)
Mika Pikkusaari (Honka Oy)
Asta Immonen (Kastelli-Talot Oy)
Harri Nokso ja Pentti Rouvali (Puutalokymppi)
Pekka Partanen (Jukka-Talo, Pyhännän rakennustuote Oy)
Reija Elomaa (VaBe Talo)
Niina Salonen ja Merja Halmesuo (Älvsbytalo)

Puhelimitse haastateltiin lisäksi

Tommy Wikman (Teri-Talot Oy)
Raimo Louhimaa (Kontiotuote Oy)
Vesa Nylander (Mammutti hirsi).