Omakotitaloasukkaat tekivät kuntalaisaloitteen kaupungille ja vaativat, että kaupunki sisällyttää rakentamisohjelmaansa ojien putkittamisen/kunnostamisen ja sadevesiverkoston rakentamisen. Ojat on rakennettu 70-luvulla ja ympäristökeskuksen vaaitusmittauksin todettu turvevuokratonttien takaosat vajaakuiviksi.

Katuvedet valuvat pihoille.


Kuivatusojaan valuvat myös urheilukentän pintavedet
.

70-luvulla rakennetut omakotitalot sijaitsevat I luokan alueella. Kiinteistöjen omistajat maksavat saman neliövuokran tonteistaan kuin uudet I luokan asuinalueiden omakotitaloasukkaat, vaikka heiltä puuttuvat asfaltoidut kadut ja kaupungin rakentama ja huoltama sadevesiverkosto?
Jos 70-luvulla rakennettu kiinteistö myydään on myyjän kerrottava uudelle ostajalle, että vuokratontin takaosa on vajaakuiva. Kysymyksessä on Maakaaren kiinteistön virhe, laatuvirhe ja vallintavirhe. Kaupunki yrittää salata ojahaitat. Kaupungin virallisilla nettisivuilla ei kerrota kuinka paljon kaupungissa on avo-ojia, kuivatusojia ja raviojia. Jos kysyy asiaa suoraan virkamiehiltä he vaikenevat, eivätkä vastaa kirjeisiin vaan päättävät ne salaisiksi.

Liian matalat raviojat tulvivat pihoille


Liian matalaa ojitusta.

Liian matalaa ojitusta.

OMAKOTITALOASUKKAAT ESITTIVÄT PÄÄTTÄJILLE mm.:

1) Sorakadun korkeus on noussut, kun siihen on ajettu toistuvasti lisää soraa.
2) Kadun korkeus pitää saada samaan korkeuteen kuin se oli 70-luvulla.
3) Keväsin ja syksyisin lanauksen jälkeen tielle jää isoja ja pieniä kiviä. Ne vierivät ojaan tukkien sen.
4) Ojat tulvii. Valuma-alue on laaja. Ojat ovat matalia. Virtausta ei ole. Tulvavedet valuvat ja imeytyvät turvepihoille ja seisova ojavesi pyrkii myös talojen ”jaloille”.
5) Asukkaat ovat ottaneet yheyttä julkisen vallan käyttäjiin jo vuosikymmenien ajan, mutta virkamiehet ovat todenneet vain, ettei yhteydenottonne anna tällä hetkellä aihetta lisätoimiin koska ojat ovat toimineet aikaisemminkin tyydyttävällä tavalla.

Käräjäoikeuden tuomari sanoi, että kiinteistön omistajan on kerrottava myyntitilanteessa että vuokratontin takaosa on vajaakuiva, ettei myöhemmin joudu käräjille uuden ostajan kanssa!

Vaikuttaa siltä, että julkisen vallan käyttäjille on kirjattu lakiin ”valehteluoikeus”?