Uusi Kaivopuhdistamo hyödyntää vanhoja jätevesikaivoja
Biologis-kemiallinen jätevedenpuhdistamo on tehokas ratkaisu haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyyn. Puhdistamo ei vaadi tontilla suuria maansiirtotöitä, vaan sen voi asentaa vanhoihinkin saostuskaivoihin.
Biolanin Kaivopuhdistamon toiminta perustuu sekä vettä puhdistaviin pieneliöihin että fosforin saostumiseen. Jätevesiasetuksen vaatimukset täyttävä puhdistamo sopii ympärivuotiseen käyttöön kaikille kotitalouden jätevesille.
Puhdistusprosessissa on kolme vaihetta
Biolan Kaivopuhdistamo tarvitsee toimintaansa kolme hyväkuntoista betonikaivoa. Ensimmäisessä kaivossa jätevedestä erottuvat pohjalle painuva kiinteä aines ja pinnalle nouseva lika, kuten rasvat. Se toimii siis perinteisenä saostuskaivona.
Toiseen kaivoon jatkava vesi pääsee mikrobien tehokäsittelyyn. Vettä ilmastetaan 18 tuntia päivässä lautasilmastimella, jotta lika-aineita ja ravinteita syövien pieneliöiden happiolosuhteet olisivat parhaat mahdolliset. Ilmastuksen ollessa tauolla nitraattityppi muuttuu typpikaasuksi ja haihtuu. Toisen kaivon selkeyttimessä ilmastuksen aiheuttama poreilu rauhoittuu niin, että mikrobeista muodostuva aktiiviliete pääsee laskeutumaan takaisin kaivoon. Selkeytynyt vesi puolestaan jatkaa kolmanteen kaivoon.
Kolmannessa kaivossa alumiinipohjainen kemikaali saostaa mikrobeilta yli jääneen fosforin. Kaivoon tuleva vesi kertyy ensin pumppuastiaan, josta pumppu siirtää veden sekoitusastiaan. Samalla sekoitusastiaan syötetään kemikaalia, joka reagoi jäteveden fosforin kanssa. Saostunut fosfori painuu kaivon pohjalle, mistä se kierrätetään takaisin ensimmäiseen kaivoon kiinteän jätteen kanssa lieteautoa odottamaan.
Puhdistettu vesi ei vaadi lisäkäsittelyjä, vaan se saa jatkaa kolmoskaivosta suoraan kunnan hyväksymään purkupaikkaan, esimerkiksi avo-ojaan.
Kaivojen koosta riippuen järjestelmä käy 1-7 hengen talouksille. Kuten kaikkia vedenpuhdistusjärjestelmiä, Biolan Kaivopuhdistamoa on tarkkailtava ja huollettava säännöllisesti. Helppo perustarkastus suositellaan tehtävän kerran kuussa.
Laitteistoja myyvät rautakaupat, LVI-liikkeet, maatalouskaupat ja tukkuliikkeet. Asennus kannatta antaa asiantuntevan urakoitsijan hoidettavaksi.