Biolan Triossa jätevesi puhdistetaan biologis-kemiallisesti. Aktiivilietteessä elävät pieneliöt käyttävät ravinnokseen jäteveden sisältämää orgaanista ainesta, typpeä ja fosforia. Jäljelle jäävä fosfori poistetaan kemiallisella jälkisaostuksella. Trion puhdistustulokset täyttävät hajajätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset. Puhdistettu jätevesi voidaan johtaa suoraan viranomaisen hyväksymään purkupaikkaan.Jäteveden käsittelyjärjestelmän rakentamisessa tulee huomioida paikalliset jätevesiä koskevat määräykset. Rakentamiselle haetaan lupa kunnan rakennusvalvonnasta asianmukaisella suunnitelmalla.

Onnistunut jäteveden käsittely on useiden tekijöiden summa. Oikeanlaisen asennuksen lisäksi laitetta tulee käyttää oikein ja huoltaa säännöllisesti.

Biolan Trioa myyvät LVI-liikkeet, rautakaupat, maatalouskaupat ja tukkuliikkeet. Trion hinta on noin 6000 – 6500 euroa.

Lisätietoja Biolan, www.biolan.fi.