ULLA KERVINEN
  • Puu on ekologinen pintaverhousmateriaali sekä valmistukseen kuluvan energian että uusiutuvuutensa puolesta. Se sitoo myös kasvihuonekaasuja muodostavia hiiliyhdisteitä. Pintakäsittelyt heikentävät materiaalin kierrätettävyyttä.
  • Tiilen ekologinen vahvuus on pitkä käyttöikä, vähäinen huollontarve ja kierrätysmahdollisuus. Suurin ympäristökuormitus syntyy valmistuksessa käytettävästä energiasta.
  • Rappauksen ekologisia etuja ovat pieni materiaalimenekki ja raaka-aineiden pieni energiasisältö.
  • Vinyyliverhous on kierrätyskelpoista ja sen valmistus kuluttaa vähän energiaa.