Mökkikunnan kunnanvaltuusto päättää vuosittain kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa. Kiinteistöveron määrä on kunnanvaltuuston vahvistaman prosentin mukainen määrä kiinteistön edellisen vuoden verotusarvosta, esimerkiksi vuoden 2009 kiinteistöveron perusteena ovat vuoden 2008 verotusarvot. Vapaa-ajan asunnon kiinteistöveroprosentit ovat korkeampia kuin vakituisen asuinrakennusten veroprosentit. Valtiovarainministeriö on säätänyt niin, että tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti.

Vaihteleeko kiinteistöveron määrä kunnittain?

Maapohjan arvostusmenetelmään kuuluvat kuntakohtaiset arviointiohjeet, joihin sisältyvät hinta-aluekartat. Karttoihin on merkitty rakennusmaan käypä arvo, ns. aluehinta, joko rakennusoikeutta tai maapohjaneliömetriä kohden tontin kaavanmukaisen käyttötarkoituksen perusteella. Tästä syystä maapohjan arvostus vaihtelee eri mökkikuntien välillä. Maapohjan arvostukseen vaikuttaa myös se onko kunnalla käytössä erillinen rantakaava, veden ääressä sijaitseville maapohjille. Vapaa-ajan asunnon osalta verotusarvo lasketaan samoin riippumatta siitä, että sijaitseeko kesämökki Kalajoella vai Mäntyharjulla.

Miten vapaa-ajan asunnon kiinteistövero lasketaan?

Rakennuksen jälleenhankinta-arvo lasketaan saman idean mukaan kuin tavallisen omakotitalon. Mökin varustelutaso on ratkaisevaa verotusarvoa laskettaessa, sillä Suomen mökkikulttuuri on hyvin kirjavaa erämaamökistä Levin kelohonkamökkeihin.

Rakennuksen verotusarvo saadaan kun valtiovarainministeriön asetuksen perusteella lasketusta jälleenhankinta-arvosta vähennetään vuotuiset ikäalennukset, jotka määräytyvät rakennuksen tyypin ja kantavan rakenteen perusteella ja vaihtelevat 1–5 prosenttiin rakennuksen jälleenhankinta-arvosta. Rakennuksen jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan kyseessä olevaa rakennusta vastaavan uudisrakennuksen todennäköisiä rakennuskustannuksia arviointihetkellä

Valtiovarainministeriön asetuksen neliöhinnan perusarvo on kaikille vapaa-ajan asunnoille sama. Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella, joko lisäten rakennuksen jälleenhankinta-arvon määrää tai alentamalla sitä. Rakennuksen arvoa lisää mökin varustus kuten kuisti, sähkö, viemäröinti, sauna ja talviasuttavuus. Jokaiselle mökin lisävarusteelle on omat euromääräiset arvot, jotka löytyvät jällenhankinta-arvoasetuksesta

Alla on kaksi esimerkkiä, joilla on tarkoitus selventää vapaa-ajan asunnon verotusarvon laskentaperusteita. Molemmat mökit sijaitsevat Mäntyharjun kunnassa ja vapaa-ajan asunnon kiinteistöveroprosentti on 0,90 %.

Esimerkki 1. Vuonna 1960 luvulla rakennettu kesämökki, kokonaispinta-ala on 30 neliömetriä ja mökissä on lisäksi 12 neliömetrin kuisti. Kyseessä on hyvin pelkistetty mökki: siellä ei ole vesijohtoa, viemäröintiä, saunaa eikä se ole talviasuttava.

Rak.vuosi: 1960     

Kant.rak.: puu  

    
Koko rakennuksen pinta-ala 30 m2     
VAPAA-AJAN ASUNTO   euroa
Perusarvo:   435,740
Pinta-alaperust. vähennys:   -56,960
Neliöh.:   385,117 x     30 m2 =   +11.553,510
Kuistin pa:  12 m2 x    72,62  =   +871,440
    —————-
Jälleenhankinta-arvo:   12.234,84
Ikäalenn.lask.vuosi: 1960  vuosia:  49    

Ikäalennus-%/v:  1,25 % X 49 =  61,25 %

   
Yhteensä-%: 61,25 % x 12.234,84 =   -7.493,84
    —————-
Rakennuksen verotusarvo:   4.741,00
Kiinteistövero 4741,00 X 0,90% =   42,67

Esimerkki 2. vapaa-ajan asunto, joka on rakennettu vuonna 2005, pinta-ala 80 neliömetriä ja 15 neliömetrin kuisti. Lisäksi kesämökki on hyvin varusteltu, sähköt, viemäri, vesijohto, sauna ja mökki on talviasuttava.

Rak.vuosi: 2005     
Kant.rak.: puu    
Koko rakennuksen pinta-ala  80  m2    
VAPAA-AJAN ASUNTO   euroa
Perusarvo:   435,740
Pinta-alaperust. vähennys:   -170,880
Sähkö   +6,337
Talviasuttava   +36,410
Neliöh.:   307,607 x     80 m2  =   24.608,560
Kuistin pa:  15 m2 x   72,62 =   1.089,300
Vesi   +546,200
Sähkö   +290,480
Viemäri   +435,740
WC   +722,120
Sauna   +722,120
Yhteensä   +2.716,660
    —————
Jälleenhankinta-arvo   28.414,52

Ikäalenn.lask.vuosi: 2005  vuosia:   4

   

Ikäalennus-%/v:  1,25 % x 4 = 5,00 %

   
Yhteensä-%: 5,00% x 28.414,52 =   -1.420,73
    —————
Rakennuksen verotusarvo:   26.993,79
Kiinteistövero 26993,79 x 0,90 %=   242,95

 

Lähteet

Kiinteistöverolaki 20.07.1992/654
VvMA rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista 22.10.2008/666