Hyötymaa.fi on Helsingin KTK:n uusi ilmainen internetpalvelu, joka auttaa ylimääräisestä maasta eroon haluavia ja lisämaata tarvitsevia kohtaamaan toisensa. Palvelun avulla maa-aineksen välivarastointia ja pitkiä kuljetuksia voidaan vähentää ja siten pienentää myös hiilijalanjälkeä.

Hyötymaa.fi-palvelussa niin maata tarjoavat kuin sitä tarvitsevat voivat ilmoittaa veloituksetta tarpeestaan. Palvelu sijoittaa maa-ainesten tarjonnan ja kysynnän kartalle, jolloin maata tarvitseva ja sen tarjoaja löytävät heti lähimmän mahdollisen kontaktin.

Palvelu helpottaa maan kierrättämisen prosessia sen kaikissa vaiheissa. Palvelun kautta on helppo tilata samalla myös kuljetus maa-ainekselle. Palvelusta voi myös tulostaa ajo-ohjeet osoitteeseen, josta maata voi hakea tai johon sitä voi viedä.

Lisätietoja, www.hyötymaa.fi, www.helsinginktk.fi.