Lattian tuenta tapeilla
Lattianpäällysteen tuennan voi tehdä tapeilla, kunhan laudoitus tai parketti on vain kiinnitetty kannatinpalkeille eli ei ole ns. uiva lattia. Kannatinpalkit voivat olla käytännössä joko betonilaatan varaan tuettuja rimoja tai itsekantavia palkkeja. Rakenteesta riippuen tapitus tehdään eri tavalla eli aluslaattaan tukeutuen tai kannatinpalkkeihin.
1. Alla betonilaatta

Betonilaatalle tehdyn lattian rakenne on yllä vasemmanpuoleisessa piirroksessa kuvatun kaltainen. Lattianpäällyste (A) on kiinnitetty kannattimien tai rimoituksen (B) varaan ja ne on tuettu vaakatasoon kiiloilla (E). Kiilat on mahdollisesti kiinnitetty nauloilla (F). Lattian narina ja notkuminen johtunee kiilojen irtoamisesta. Siksi tappien (C) täytyy ulottua betonilaattaan saakka, jotta lattia vakautuu.
2. Kantava palkisto

Lattianpäällyste (A) voidaan asentaa myös itsekantavien palkkien (B) varaan. Kun tällä tavalla rakennettu lattia alkaa narista, syynä on usein lattialautojen liike nauloja tai kannattajapalkkeja vastaan. Ratkaisuna porataan 10 cm syviä tapin paksuuden mukaisia reikiä esim. joka toisen lattialaudan läpi palkkeihin. Reikiin pursotetaan PVAc-liimaa ja niihin naputetaan tapit (C). Liima leviää palkkien ja lautojen väleihin, jolloin nämä kiinnittyvät toisiinsa ja narina yleensä häviää.