Verkkopalvelu on saatavilla julkishallinnon Suomi.fi-portaalissa ja Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla. Maanmittaustoimitusta voi edelleen hakea myös maanmittaustoimistojen asiakaspalvelupisteissä. Muutkin Maanmittauslaitoksen sähköiset asiointipalvelut ja lomakkeet on tarkoitus viedä julkishallinnon Suomi.fi-portaaliin, jolloin kiinteistöihin liittyvä tieto löytyy kokonaisuudessaan yhdestä paikasta.

Palvelu nopeutuu ja helpottuu

Asiointipalvelun myötä hakemus ohjautuu heti siihen maanmittaustoimistoon, jonka alueella kiinteistö sijaitsee ja jossa hakemus käsitellään. Asiakkaan ei enää tarvitse miettiä, mihin maanmittaustoimiston osoitteeseen hakemus pitää lähettää.

Kohti sähköistä asiointia

Maanmittauslaitoksen verkkopalvelu on osa laajempaa sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä. Myös Maanmittauslaitos.fi-verkkosivustoa uudistetaan vastaamaan paremmin myös sähköisen asioinnin tarpeita.

Vuoden 2010 alusta Maanmittauslaitokseen siirtyneet kiinteistöjen kirjaamisasiat mahdollistavat kiinteistönvaihdannan kokonaisvaltaisen tarkastelun.

”Maanmittauslaitoksen tavoitteena on, että ensimmäinen sähköinen kiinteistökauppa voitaisiin tehdä verkossa vuonna 2015”, Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Jarmo Ratia kertoo.

Tietoa maanmittaustoimituspalvelusta löytyy Maanmittauslaitoksen sivuilta >

Sähköinen maanmittaustoimitushakemus Suomi.fi-sivustolla >