Siirry pääsisältöön

Äänestä ja voita!

Kuka on Remonttimestari 2023?

Palovaroitinasetus edellyttää koteihin aiempaa enemmän palovaroittimia

Talo
Tammikuussa 2010 voimaan tulleen palovaroitinasetuksen mukaan asunnoissa tulee olla vähintään yksi palovaroitin jokaisen kerroksen jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden.
28.3.2023

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK kehottaa ihmisiä huolehtimaan eritysesti yksinasuvien ja ikääntyneiden läheisten palovaroittimista ja niiden toimintakunnosta.

Tammikuussa 2010 voimaan tulleen palovaroitinasetuksen mukaan asunnoissa tulee olla vähintään yksi palovaroitin jokaisen kerroksen jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden.

Suomessa kuolee tulipaloissa joka vuosi noin sata ihmistä. SPEKin palokuolemaseurannan mukaan kuolemien määrässä ei tapahtunut muutosta parempaan viime vuodenkaan (2009) aikana. Vuonna 2009 tulipaloissa menehtyi alustavien tietojen mukaan 104 ihmistä, joista 83 oli miehiä ja 21 naisia*). Vuonna 2008 palokuolemaluku oli 107.

Kuolemaan johtaneiden tulipalojen syttymissyistä merkittävin oli alustavien tietojen mukaan tupakka. Itsestään sammuvat savukkeet tulevat huhtikuussa 2010 myyntiin nykyisten tuotteiden tilalle, minkä toivotaan vähentävän tupakasta aiheutuvia palokuolemia.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Palokuolemaan liittyy usein heikentynyt toimintakyky esimerkiksi alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai sairauden vuoksi. Tällöin henkilö ei kykene sammuttamaan palonalkua itse tai poistumaan palavasta rakennuksesta ajoissa. SPEK kehottaa ihmisiä huolehtimaan ikääntyneiden ja yksinasuvien sukulaistensa palovaroittimien toimintakunnosta sekä paloturvallisuudesta muutenkin.

Sprinkleri eli automaattinen sammutuslaitteisto on tutkimusten mukaan vaikuttavin keino palokuolemien vähentämisessä, ja siitä on hyviä kokemuksia viime vuodelta Suomessakin. Sprinklerit sammuttavat tulipalon ja estävät savukaasujen muodostumisen myrkyllisiksi.

Uusi palovaroitinasetus tuli voimaan tammikuussa 2010

Vuoden 2010 alusta lähtien on asunnon jokaisen kerroksen jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden täytynyt olla vähintään yksi palovaroitin. 61 neliön asuntoon tarvitaan siis vähintään kaksi palovaroitinta. SPEK suosittelee, että palovaroittimet asennetaan kaikkiin makuuhuoneisiin ja eteiseen. Palovaroittimien hankinta ja toimintakunnosta huolehtiminen on asukkaan itsensä vastuulla. Palovaroittimet testataan kuukausittain ja aina, kun kotoa on oltu muutamankin päivän poissa.

*)Vuoden 2009 alustavat palokuolemaluvut perustuvat pelastustoimen tietokannan, PRONTOn tilastointiin.

MAINOS
MAINOS LOPPUU