Pientalojen sähköturvallisuus jää usein varmistamatta

Talo

Uusien pientalojen sähköturvallisuutta ei varmisteta riittävästi, ilmenee Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) selvityksestä. Tukes selvitti valvontaprojektissaan 131 pari- ja omakotitalon sekä kesämökin sähköasennusten ja käyttöönottotarkastusten säädöstenmukaisuutta. Joka kolmannessa tarkastetussa kohteessa oli puutteita sähköturvallisuuden varmistamisessa. Tilanne on kuitenkin parantunut vuodesta 2006, jolloin toteutettiin vastaavanlainen projekti.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Tukes toteutti valvontaprojektin viime vuonna yhdessä valtuutettujen tarkastajien ja tarkastuslaitosten sekä kuntien rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. Tarkastajat ja tarkastuslaitokset tekivät varsinaiset kenttäkäynnit ja keräsivät tietoja sähköasennusten teknisen toteutuksen turvallisuudesta ja käyttöönottotarkastusten dokumentoinnista. Myös sähköpiirustusten toimittaminen ja niiden käytön opastus selvitettiin. Vastaavanlaiset projektit toteutettiin myös vuosina 2006 ja 1999.

Tulokset olivat Tukesin ylitarkastaja Roger Kanervan mukaan paremmat kuin ennen, mutta eivät vieläkään riittävän hyvät. Sähköasennusten teknisessä toteutuksessa oli sähköturvallisuutta vaarantavia puutteita 17 kohteessa. Välitöntä vaaraa aiheuttavia vikoja ei kuitenkaan havaittu. Asennusten käyttöönottotarkastus oli tehty tai dokumentoitu puutteellisesti 27 kohteessa ja vakavasti puutteellisesti 14 kohteessa. Sähköpiirustukset puuttuivat tai olivat huomattavan puutteellisia lähes puolessa kohteista.

– Sähköurakoitsijan tekemä käyttöönottotarkastus on ainoa pakollinen sähkötarkastus pientaloille, Kanerva kertoo. Tarkastuksella varmistetaan silmämääräisesti ja mittauksin, että sähköasennukset ovat vaatimustenmukaisia ja suojalaitteet toimivia. Puutteellinen käyttöönottotarkastus saattaa ilmetä vakavina ja välitöntä vaaraa aiheuttavina asennusvirheinä. Tarkastuksesta kuuluu tehdä pöytäkirja, joka sisältää tiedot työkohteesta, selvityksen työn vaatimustenmukaisuudesta sekä tarkastusten ja testausten tulokset. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on urakoitsijan antama vakuutus siitä, että sähköasennukset ovat turvallisia. Pöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle ja se on ehtona muuttoluvan saamiselle.

Mikäli sähköurakoitsija ei huolehdi käyttöönottotarkastuksen tekemisestä, sähkölaitteiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä. Jos sähkötyön tilaaja on epävarma työn laadusta tai tarkastuksen riittävyydestä, kannattaa harkita sähköasennusten tarkistuttamista puolueettomalla kolmannella osapuolella eli valtuutetulla tarkastajalla tai laitoksella. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa jo ennen sähköasennustyön tilaamista, että urakoitsija on luotettava alan ammattilainen, jolla on sähkötyöhön vaadittava pätevyys ja urakointioikeudet. Oikeudet voi tarkistaa Tukesin rekisteristä.

 

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Deski.fi 2011

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

Ei liitettyjä avainsanoja.