Panostukset rakennuksen energiatehokkuuteen kannattaa suunnitella ja toteuttaa varhain, koska jälkikäteen tehtyinä ne ovat merkittävästi kalliimpia ja joskus lähes mahdottomia toteuttaa.

Rakennuttajan kannattaakin ottaa huomioon materiaalivalintojensa vaikutukset asumisen kustannuksiin. Esimerkiksi rakennuksen runkomateriaalin valinnalla ei ole juurikaan vaikutusta neliökustannuksiin uusimman Pienrakentamisen markkinakatsauksen mukaan. Sen sijaan suunnitteluvaiheessa tehdyt ratkaisut näkyvät käyttökustannuksissa ja vaikuttavat siten pitkälle tulevaisuuteen.

– Valittu runkomateriaali ei vaikuta kovinkaan paljoa sisustustöiden kustannuksiin, mutta vaikutus on suurempi vertailtaessa vaadittuja huolto- ja kunnossapitotöitä seuraavien vuosikymmenten aikana. Rungon, ikkunoiden ja ovien sekä lämmitysmuodon ja ilmanvaihtoratkaisun valinta vaikuttaa tarvittavaan ostettavan energian määrään, samoin rakennuksen muoto ja sen suuntaus, kertoo rakentamisen kustannuksia selvittänyt Tuomas Palolahti Mittaviiva Oy:stä.

Rakennuksen energiatehokkuus vaikuttaa merkittävästi rakennuksen käyttökustannuksiin energian kallistuessa. Energiantehokkaat ratkaisut maksavat itsensä takaisin pienempinä lämmitys- ja jäähdytyskuluina. Energiatehokkaaksi rakennuksen tekevät erityisesti sen kyky eristää lämpöä ja tiiveys.

Kivirakenne on energiapihi, sillä sen massiivisuus ja luontainen tiiveys tasaavat hyvin sisäilman lämpötilan vaihteluita: kesällä se estää auringon liiallisen lämpösäteilyn sisätiloihin ja talvella puolestaan varastoi lämpöä rakenteeseen.

– Tutkimusten mukaan kivirakenteisen talon massiivista runkoa hyödyntämällä voidaan säästää lämmitykseen tarvittavaa energiaa 3–14 prosenttia ja jäähdytykseen tarvittavaa energiaa jopa 50 prosenttia, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Tiina Suonio RTT ry:stä.

– Myös tiiveyden parantaminen tuo säästöä: ilmanvuotoluvun pieneneminen yhdelläkin yksiköllä pienentää rakennuksen energiankulutusta jo viisi prosenttia.

Matalaenergiarakentamisen ja sen myötä kasvavien erityspaksuuksien vuoksi jäähdytyksen tarpeeseen on tulevaisuudessa kiinnitettävä vielä nykyistä enemmän huomiota, Suonio muistuttaa.

Panostukset rakennuksen energiatehokkuuteen kannattaa suunnitella ja toteuttaa varhain, koska jälkikäteen tehtyinä ne ovat merkittävästi kalliimpia ja joskus lähes mahdottomia toteuttaa.

Artikkelin lähde RTT ry:n Muuratut rakenteet -ryhmä.